Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEM­PE års­ma­ga­sin 2019 – 2020

Dette er CEMPEs andre årsmagasin, der det i år er viet stor plass til de mange studentdrevne prosjektene. I tillegg kan du lese om forskning på praksis i utøvende utdanning, klassisk improvisasjon, entreprenørskap, samt en lengre artikkel av Monika Nerland om studentsentrert læring i høyere utdanning.

Innhold

Forord

CEMPE, et senter for fremragende utdanning i det internasjonale musikkutdanningsfeltet. Senterleder Jon Helge Sætre reflekterer over endringen av et lite ord, og over det internasjonale arbeidet i CEMPEs virksomhet.

Studentpartnerne har ordet

Guoste Tamulynaite og Guro Utne Salvesen om vektlegging av studentinvolvering i årets magasin.

Kva er suksess?

Studentane Siri Storheim og Anna Rødevand set musikkutdanninga sine suksesskriteriar på agendaen, når dei inviterer til landets fyrste musikkstudentkonferanse.

Involverte studenter

Vi møter tre studenter som tar egne initiativer til utvikling av musikkutdanningen.

Beyond Policy

I en forkortet versjon av artikkelen «Beyond Policy – Conceptualising student-centred learning environments in higher (music) education» diskuterer professor i pedagogikk Monika Nerland hvordan studentsentrerte læringsmiljø i høyere utdanning kan forstås og konseptualiseres. Artikkelen er på engelsk.

Hjelp til kunstnerisk selvhjelp

Dagens musikkbransje krever bevisste, nysgjerrige og selvstendige musikere. Gjennom digitale portfolioer og personlig veiledning skal CEMPEs Kjernemappeprosjekt gi musikkstudenter økt bevissthet rundt egen kunstnerisk utvikling.

CEMPE Talks og STUDENTtalks

STUDENT Talks ble startet av studentpartnerne for å skape rom for samtale, kritikk og diskusjon rundt det å skulle bli en utøvende musiker/komponist i dag, i et lukket rom kun for studenter. Her får vi et lite innblikk i samtaler rundt kunstbegrep, allsidighet og forventninger.

Forbindelser – CEMPEs nasjonale seminar 2019

Hvilke forbindelser eksisterer i høyere musikkutdanning mellom disipliner og mellom mennesker? Og hva kan vi gjøre for å styrke disse viktige forbindelsene? Dette var tema da CEMPE og Universitetet i Stavanger inviterte til CEMPEs tredje nasjonale seminar i november 2019.

Rammer for kreativitet

Hvem leder an i høyere musikkutdanning, studenten eller institusjonen? Veronica Ski-Berg ser nærmere på studentsentrert læring og hierarkiske strukturer i sitt ph.d.-prosjekt Institutionalizing Innovation.

Kammermusikk som dominansfri diskurs – en akademisk utopi?

Tor Espen Aspaas reflekterer over forskningsprosjektet Den medspillende kammermusikklærer, et samarbeid mellom CEMPE ved Norges musikkhøgskole og University of Queensland i Australia. Aner vi konturer av funn som kan endre hvordan kammermusikkundervisningen i akademia tenkes og organiseres?

Læring i praksis

Work-integrated Learning in the Music Academy (WILMA) er et samarbeid mellom CEMPE og Royal Northern College of Music i Manchester. Prosjektet vil finne ut hvilke former for profesjonell praksis som tilbys av konservatorier i Europa.

Friklassisk

Hva skjer når den klassiske musikeren fjerner notene og lar dirigenten bli hjemme? På workshopseminaret Friklassisk åpnet 30 studenter og profesjonelle seg for fritt spillerom i samspill.

Debatt: Orkestermusikerens kunstneriske identitet

På tampen av Friklassisk-seminaret inviterte vi til debatt: Hva kan improvisasjonserfaringer bety for en orkestermusiker eller for et orkester? Hvordan ivaretar utdanningen behovene til fremtidens (orkester)musiker?

LATIMPE i 2019–2020

Hvem, hva, hvor.

Publikasjoner relevante

Publisert: 1. okt. 2020 — Oppdatert: 12. jan. 2021