Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

IN.TUNE

Norges musikkhøgskole og sju andre musikkutdanningsinstitusjoner danner den første europeiske universitetsalliansen innen musikk – IN.TUNE.

IN.TUNE bringer sammen åtte universiteter innen musikk og kunst som forplikter seg til å utvikle en felles langsiktig strategi med en sterk kunstnerisk dimensjon for utdanning, forskning, utvikling og samfunnsnyttige tjenester av høy kvalitet, og skal bli en foregangsmodell for høyere utdanning i og utenfor Europa.

Formål

IN.TUNE etableres for å svare på de utfordringene høyere musikkutdanning og musikk- og kultursektoren står ovenfor. Rask teknologisk utvikling og endring i rammevilkår for kunstnere gjør at utdanningsinstitusjonene må se på hvordan man kan skape utdanninger som ruster studentene til et yrkesliv i stadig endring. Noe av tanken bak alliansen er at musikk og kunst har egenskaper som kan spille en rolle i en verden med globale utfordringer som geopolitisk ustabilitet og klimaendringer, og også påvirke bevissthet rundt mangfold, inkludering og likestilling.

Finansiering

IN.TUNE er delfinansiert av Europakommisjonen og Erasmus + og skal virke fra 1. januar 2024 til 31.desember 2027, men med mulighet for forlengelse.

Arbeidsområder

Vil du delta?

IN.TUNE vil inkludere hele NMH, både studenter, faglig ansatte og administrasjon.

Her vil vi publisere utlysninger og muligheter der folk kan melde seg på. Har du en ide eller spørsmål, ta kontakt med IN.TUNEs lokale koordinator Åste Jensen Sjøvaag.

IN.TUNEs studentrepresentanter er Idun Gabrielle Fougner-Økland og Sigmund S. Toppe.

Bli med i internasjonal arbeidsgruppe om forskning

Vil du være med på å kartlegge og identifisere hvilken forskning som egner seg til samarbeid i IN.TUNE? Meld din interesse innen onsdag 31. juli.

Les mer

Om European Universities Alliance (EUA)

  • Formål: European Universities Initiative skal fremme samarbeid og nettverksbygging blant høyere utdanningsinstitusjoner over hele Europa for å skape allianser, fremme innovasjon, mobilitet og utveksling av kunnskap og beste praksis. European Universities Initiative har også som mål å fremme fellesgradsprogrammer og studieplaner, og styrke forbindelsene med samfunnet.
  • Finansiering: Initiativet mottar økonomisk støtte fra EUs Erasmus+ program. Midler blir tildelt utvalgte allianser av universiteter for å støtte deres felles aktiviteter, prosjekter og initiativer.
  • Allianser: Med denne tildelingen øker EU antall allianser til 50. Neste år er foreløpig siste søknadsrunde for nye allianser og målet er da at man har kommet opp i 60 allianser.
  • Pilotfase: Initiativet startet med en pilotfase i 2019, der 17 allianser ble valgt ut for å implementere og teste konseptet med europeiske universiteter. Etter suksessen med pilotfasen har det blitt lansert flere utlysninger for å utvide initiativet og støtte flere allianser i påfølgende faser

Les mer på EUAs nettsider

Artikler relevante

Publisert: 28. sep. 2023 — Oppdatert: 5. jul. 2024