Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Renate Hauge Sund

Avde­lings­le­der

Studie- og FoU-seksjonen

Kompetanseområder

  • Innpassing av ekstern utdannelse
  • Valgemner
  • Sekretær for programutvalg for utøvende masterstudier
  • Sekretær for programutvalg for dirigeringsstudier
  • Teamleder for gjennomføringsteamet
  • Studiekontakt