Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEM­PE års­ma­ga­sin 2020 – 2021

I den tredje utgave av CEMPEs årsmagasin kan du lese om ting som har skjedd og saker CEMPE har vært opptatt av i studieåret 20-21. Her finner du saker om blant annet prestasjonsangst hos musikkstudenter, og bedragersyndromet - følelsen av å være en bløff og du kan teste hvor KU din utdanningsinstitusjon er.

Innhold

Forord

Et senter i utvikling

Senterleder Jon Helge Sætre reflekterer rundt utviklingstrekk ved CEMPE

Studentpartnerne har ordet

Susanna Yttri Solsrud og Ole Martin Solberg forteller om sine fokusområder som CEMPEs studentpartnere.

Frykten for å bli avslørt

Omgivelsene bekrefter at du er en god musiker, men selv blir du ikke kvitt tvilen på egne ferdigheter. Når skal alle skjønne at du er en bløff? Bedragersyndromet var tema for vår STUDENT Talks #7.

Suksess eller ikke suksess? Det er ikke spørsmålet

Hva suksess er, må du selv definere var budskapet til foredragsholder Camilla Overgaard under Musikkstudentkonferansen 2020.

Morgendagens musikkbransje

I en paneldebatt under Musikkstudentkonferansen ble det diskutert hvilken fremtid som venter dagens musikkstudenter – i lys av koronapandemi, klimakrise og kamp om kulturkroner.

Trenger vi musikk?

Hvordan argumenterer vi for musikkens plass, betydning og verdi i samfunnet?
Dette var diskusjonstema for STUDENT Talks #8.

Musikkstudenters opplevelse og håndtering av prestasjonsangst

Damla Tahirbegi er nytilsatt stipendiat i musikkpedagogikk ved NMH. I artikkelen kan du lese om masterprosjektet hennes, der hun intervjuet musikkstudenter om prestasjonsangst og nervøsitet.

Veier til kunstnerisk utvikling

Deltakere fra hele Skandinavia var samlet da CEMPE og UiT Norges arktiske universitet inviterte til seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning.

Samspill mellom høyere musikkutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid

På hvilken måte kan høyere musikkutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid spille sammen på en måte som styrker kvalitet og relevans i utdanningen? Ingfrid Breie Nyhus og Jostein Gundersen deler noen tanker om dette, fra arbeidet i Tenketank for KU-basert musikkutdanning.

Hvor KU-basert er din utdanning?

Sjekk grønne, gule og røde lys for om din utdanningsinstitusjon oppfyller mål for tilknytning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU).

Kreativitetens kall eller fall?

Kun ved å avdekke hvordan kreativitet fungerer i institusjonelle omgivelser kan vi forstå hvordan studentstemmen kan tas på alvor, skriver stipendiat Veronica Ski-Berg.

CEMPE-teamet 2020–21

Publikasjoner relevante

Publisert: 26. mai 2021 — Oppdatert: 23. nov. 2023