Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEM­PE års­ma­ga­sin 2018 – 2019

CEMPE første årsmagasin, der du kan lese om CEMPEs utvikling når senteret er i gang med sin andre femårsperiode, om jobbskygging og om utviklingen av gruppeundervisning. Norsk og engelsk versjon tilgjengelig online.

Innhold

Forord

Utviklingen av CEMPE sine fokusområder

I det CEMPE går i gang med sin andre femårsperiode som Senter for fremragende utdanning, reflekterer senterleder Jon Helge Sætre over senterets utvikling.

Klokere sammen

Studentene Guoste Tamulynaite og Guro Utne Salvesen snakker sammen om erfaringene så langt som studentpartnere i senterledelse.

Musikkstudenter følger forbilder på jobb

Jobbskygging gir studenter mulighet til å besøke en tidligere student i hens arbeidshverdag som musiker.

"Becoming Musicians" - studentinvolvering og lærersamarbeid

24.-26. oktober 2018 gikk den internasjonale konferansen "Becoming Musicians" - student involvement and teacher collaboration in higher music education" av stabelen.

Øving i en virtuell verden

En ny VR-lab skal gjøre overgangen fra øverom til konsertscene mindre nervepirrende.

Puster liv i gruppeundervisning

CEMPE har de siste årene undersøkt hvordan kombinasjonen av individuell undervisning med ulike former for gruppeundervisning innvirker på studentenes utvikling som utøvere, og flere lærere ved NMH har deltatt i utprøvingen.

Å lære sammen: Hva har vi lært?

Vi gjengir oppsummeringskapitlet fra Ingrid Maria Hankens rapport "Å lære sammen", om gruppeundervisningsprosjekter som ble gjennomført i første senterperiode.

CEMPE Talks og STUDENT Talks

Flerstemt engasjement

FELIP blåsekvintett og Eirik Birkeland viser gjennom et av CEMPE sine prosjekter om digitale portfolioer, hva det betyr i praksis å sette "studentens selvstendighet og kunstneriske utvikling i front".

LATIMPE

En ny europeisk samarbeidsplattform så dagens lys i 2018.

Utdanning for kunstnerskap

Postdoktor Tanja Orning i samtale med nestleder Ingfrid Breie Nyhus om Tanjas forskningsprosjekt "På vei mot en ny utøverrolle i det 21.årshundre".

Øving og prøving

Et eget verksted for øving gir musikkstudenter mulighet til å reflektere rundt egne og andres arbeidsmåter, på tvers av sjangre.

Hvem, hva, hvor

Publikasjoner relevante

Publisert: 1. aug. 2019 — Oppdatert: 23. okt. 2023