Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEMPE oppsummert

Trompetist Ferdinand Schwarz spiller på ovelse med Ensemble LIME under Ultima 2023.
Ensemble LIME er ett av prosjektene som har fått midler fra CEMPE.

CEMPEs avsluttende konferanse viser både bredden i og resultatene av 10 års arbeid.

2. og 3. november arrangerer Senter for fremragende utdanning (CEMPE) sin avsluttende konferanse, etter 10 års virksomhet på NMH.

– Det er jo vemodig og rart at det går mot slutten. Ti år er veldig lenge. Verden ser så annerledes ut, sier senterleder Ellen Stabell.

Konferansen har fått navnet «Connection, Collaboration & Co-creation – Ways forward for higher music education» (CC&C). De tre C-ene oppsummerer på mange måter kjernen i CEMPEs arbeid, forteller Stabell.

– Navnet peker tilbake på kjerneverdiene til senteret, og det vi har ønsket å styrke i høyere musikkutdanning gjennom disse ti årene.

Musikeren, arbeidsmarkedet og samfunnet

Ett av flere temaområder som CEMPE har jobbet med er relasjonen mellom musikkstudentene og det arbeidsmarkedet de skal ut i. Blant prosjektene senteret har vært involvert i er podkasten Konservatoriumspodden, jobbskyggingsprosjektet, og den studentdrevne Musikkstudentkonferansen.

– Vi skal ikke bare gjøre oss relevante for arbeidsmarkedet, men også være med på å prege og endre arbeidsmarkedet og samfunnet, sier Stabell.

Også på CC&C-konferansen blir det mye fokus på dette temaet, blant annet med de to hovedtalerne Andreas Vierziger og Helena Gaunt.

– Vierziger holder en keynote som handler om å forberede musikkstudenter på en skiftende virkelighet, der det kreves mer av dem som prosjektmakere og skapere av egen arbeidsplass. Og på ettermiddagen holder han en workshop for studentene.

– Gaunt skal snakke om det som kanskje er mest presserende for høyere musikkutdanning akkurat nå; å skape en legitimitet i samfunnet for musikkens verdi og betydning. Etterpå blir det panelsamtale, sier Stabell.

I tillegg skal Jon Helge Sætre og kolleger fra Royal Northern College of Music i Manchester presentere et stort prosjekt om praksisarenaer for utøverstudenter i høyere europeisk musikkutdanning.

Malene Bichel og Kim Boeskovs presentasjon Learning to co-create handler om et prosjekt ved Rytmisk Musikkonservatorium i København, der undervisningen for bachelorstudenter brytes opp i nest siste semester for at de skal gjøre et eksternt, kollaborativt, integrert prosjekt (EKIP).

– På den måten ønsker de å styrke studentenes utvikling av kunstnerisk medborgerskap. De skal se et behov i samfunnet og bidra til å løse det gjennom kunsten sin, forklarer Stabell.

Portrett av Ellen Mikalsen Stabell. Mørk bakgrunn.
Ellen Stabell har fulgt CEMPE helt fra start, ble ansatt i 2017, og overtok som leder i 2021 etter at Ingrid Maria Hanken og Jon Helge Sætre hadde ledet hver sin periode.

Studentstemmen

Stabell mener at en av de tydeligste endringene CEMPE har fått til er å la studentene få sette et større preg på utdanningen sin, og drive sine egne prosjekter. I 2018 ansatte senteret sine to første studentpartnere.

– Studentperspektivet har blitt integrert på en ny måte. Vi ansetter studentpartnerne i lønnede stillinger, som både gjør at de føler en forpliktelse, og at vi har kunnet ha dem med på hele beslutningsprosessen. De har vært med på å bestemme strategi og hvilke prosjekter som skal satses på, gjennomføring og evaluering, sier hun.

Samarbeidet har for eksempel resultert i Kjernemappe-prosjektet, improvisasjons- og re-komposisjonsprosjektet DA er NÅ, og diskusjonsforumet STUDENT Talks.

I løpet av CC&C vil flere studentprosjekter bli presentert, blant annet Musikkstudentkonferansen og det nyoppstartede Norsk musikkstudentnettverk.

Musiker- og komponistkollektivet Det annet kjønn vil presentere sitt initiativ med å skape en mer inkluderende jam-scene, som løfter fram kvinnelige og ikke-binære instrumentalister. I tillegg består festkonserten fredag kveld hovedsakelig av studentprosjekter med støtte fra CEMPE.

– Studenter er selvfølgelig også inkludert i panelet etter Helena Gaunts keynote, sier Stabell.

Kvinne som smiler til kvinne med ryggen til kamera.
Susanna Solsrud på CEMPE-stand under Karrieredagen 2021.

Musikerhelse

Et viktig tema som ikke var så tydelig i starten, men som har vokst fram etter hvert, er musikerhelse. Her viser Stabell igjen til det gode samarbeidet med studentene.

– Det henger sammen med endringer i samfunnet, og med at vi fikk inn studentpartnere som så dette som et behov; å snakke om de utfordrende sidene ved det å være musiker. Det har blitt kjempeviktig de siste årene.

Under overskriften «En sunn og bærekraftig læringskultur» har senteret derfor jobbet mye med musikerhelse, og spesielt den mentale helsen. Eksempelvis gjennom seminaret Musikeren og psyken, og den store MHPC-konferansen.

Dette blir også tema for flere programposter på CC&C-konferansen.

– Stipendiat i CEMPE, Damla Tahirbegi, skal snakke om sitt doktorgradsprosjekt om emosjonell regulering i kammermusikkøvelser. NMH-professor Karette Stensæth skal holde et lengre paper om sammenhengene mellom musikk og helse, sier Stabell.

To kvinner. Hun til venstre med rød jakke, skjerf og hvit lue. Kvinnen til høyre med hvit cap og mørk jakke. Snø i bakgrunnen.
Musikkforskerne Tanja Orning og Veronica Ski-Berg leder og produserer Konservatoriumspodden.

Utøvende undervisning og læring

Det å styrke læring, øving og undervisning i utøvende fag har også stått sentralt for CEMPEs arbeid helt fra start.

– Ønsket om mer kunnskap om hovedinstrumentundervisning og øving har vært gjennomgående. Det har vi gjort gjennom konkrete prosjekter som tar for seg øving fra lærer- og studentperspektiv, gruppeundervisning og mesterklasser, sier Stabell.

– Ut fra det kom fokuset på studentens kunstneriske utvikling, som er nært knyttet til hovedinstrumentundervisning. Det fikk sitt eget fokusområde med prosjekter som kjernemappe.

Andre initiativer som har oppstått ut fra dette temaet er student- og lærerforumet På tvers, prosjektet Den medspillende kammermusikklærer, og studien Educational cultures.

Under CC&C vil den ene parallellblokken på torsdag være viet til hovedinstrumentundervisning og lærerrollen. NMH-stipendiat Vera W. Due skal snakke om grenser i høyere musikkutdanning, med vekt på grenser i relasjonen mellom hovedinstrumentlærer og student. Førsteamanuensis Kristin Kjølberg skal snakke om ulike lærerroller, og Cecilia Ferm Almqvist og Carl Holmgren skal snakke om opplevelser av denne relasjonen hos europeiske musikkstudenter.

I tillegg til selve konferansen torsdag og fredag har studentene mulighet til å delta på seminarer og workshops i dagene frem mot arrangementet.

– Det blir en hel avslutningsuke for CEMPE, sier Ellen Stabell.

Artikler relevante