Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Karina Krokaa

Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt

Markedsføring, innholdsproduksjon, web-publisering, foto, tekst, SoMe og mer.