Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Forskning ved Musikkhøgskolen

Som både kunstnerisk og vitenskapelig institusjon har Musikkhøgskolen ansvar for å utføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid på høyt nivå.

Mennesker og samfunn

Norges musikkhøgskole satser på forskning og utviklingsarbeid som har betydning for mennesker og samfunn. Våre forskere og fagfolk leder utviklingen innenfor musikkutdanning, musikkterapi og utøvende musikk. Disse områdene omfatter et bredt spekter av spesialiseringer, og Musikkhøgskolen drifter over 100 forskning- og utviklingsprosjekter som skaper ny kunnskap og innovasjon innen en rekke faggrener – fra musikkvitenskap, historie og musikketnologi, til helse og øving, etikk, filosofi og teknologi.

Resultater

Vi er opptatt av resultatutveksling og tverrfaglig samarbeid. Forskerteam sammensatt av professorer, post-doktorer, ph.d.-stipendiater og fageksperter bygger nettverk som fremmer faglig utveksling og dialog med andre aktører i Norge og internasjonalt.

Kunnskapsbasert undervisning

All undervisning ved Norges musikkhøgskole er kunnskapsbasert. Forbindelsen mellom forskningsmiljø og undervisningsvirksomhet gjør at våre studenter til enhver tid får undervisning som både er fremtidsrettet og forankret i vår lange erfaring og tradisjon.

Prosjekter og sentre