Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Guro von Germeten: Den altetende stemmen

En studie av vokal smak og vokalteknikk i moderne musikkteater.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Musikkteater er en kunstform i konstant utvikling og som stadig absorberer og inkluderer nye musikalske sjangere i sitt repertoar. Som en konsekvens er kunstformens vokale stilarter i bevegelse, og kriterier for estetisk bedømmelse og vokal praksis er ikke ensartede eller åpenbare, men også i stadig endring. De siste tiårenes vokalforskning har økt forståelsen vår av hvordan stemmen er bygget opp og opererer, sett fra et anatomisk, fysiologisk eller akustisk perspektiv. Det finnes imidlertid mer begrenset forskning på forholdet mellom den menneskelige stemme og omgivelsene, kulturen og samfunnet rundt denne.

Dette doktorgradsarbeidet fokuserer derfor på stemmens såkalte sosiale sider, og utforsker mangfoldet av stemmebruk, vokalestetikker og vokal smak i moderne musikkteater. For å jobbe mot et slikt mål, er et teoretisk rammeverk om kulturell altetenhet av den amerikanske kultursosiologen Richard Peterson implementert. Rammeverket er dog flyttet fra sitt kjerneområde innen kulturkonsumering, til undersøkelser av kulturproduksjon og kunstneriske, kroppsliggjorte prosesser. For å muliggjøre en slik overgang, er Petersons rammeverk utvidet med teorier om smak hentet fra den franske sosiologen Antoine Hennion.

Avhandlingen er skrevet fra et ståsted som vokallærer i høyere musikkteaterutdanning og er posisjonert innen praksisforskning. Den består av fire publiserte artikler og en kappe.

Forskningsprosessen er delt inn i tre lag: 1) et teoretisk og konseptuelt lag knyttet til teorier om altetenhet og smak, 2) et praksis-utforskende lag bestående av en aksjonsforskningsinspirert studie med musikkteaterstudenter, og 3) et mer diskursivt orientert lag i form av en intervjustudie med prominente vokallærere på Broadway.

Som helhet bidrar avhandlingen til feltene musikkpedagogikk, kultursosiologi, musikkvitenskap og voice studies. Først og fremst setter den søkelys på et under-utforsket felt, nemlig musikkteater, musikkteatersang og musikkteaterstemmen. Dernest fokuserer den på smakens rolle i kunstneriske prosesser. Avhandlingen bidrar også til å sette fokus på utøvernes rolle i musikkteaterhistorien. I tillegg tilbyr den sitt eget teoretiske bidrag, den altetende stemmen, et konsept som manifesterer og belyser volumet, intensiteten og kompleksiteten av stemmebruk og vokalestetikker involvert når sang og stemme i moderne musikkteater utøves.

Avhandlingen

Full tittel: The omnivorous voice. Exploring the pluralities of vocal behaviors, vocal aesthetics, and vocal tastes in contemporary (American) musical theatre.

Avhandlingen består av fire artikler og en kappe. Avhandlingsspråket er engelsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 8. jun. 2022 — Oppdatert: 31. mar. 2024