Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikalsk brobygging

Med samarbeid på tvers og tidlig talentutvikling bygger UngMusikk en stødig bro mellom kulturskoler og høyere musikkutdanning. Og samspillet klinger godt – også i den tidligere kulturministerens ører.

I et rom på Oppegård kulturskole stikker to konsentrerte hoder opp bak to store permer plassert på hvert sitt digitale Roland-piano. Melina Morik og Hennie Jourdan har hendene på tangentene og øynene på notene, mens pianolærer Anita Haagenrud Wegger teller opp – «en, to, tre, fire».

Det er tidlig lørdag ettermiddag og høstens andre samling i Kolben unge filharmonikere. Ensemblet består av elleve elever fra kulturskoler i Follo-regionen med særlig musikalsk interesse, alle i alderen åtte til tolv år. Over tre lørdager i semesteret samles de i tredje etasje på Kolben kulturhus for å spille sammen, lære musikkteori og bli kjent – for som barna sier i matpausen: hvis ikke på en lørdag, når skulle de ellers fått tid?

De to pianistspirene øver på et arrangement av A Million Dreams som de skal fremføre sammen med strykere og treblåsere på slutten av dagen. Men først samles instrumentgruppene hver for seg for å finpusse på rytmikk, teknikk og intonasjon.

– Så lar du akkorden ligge i to takter, Melina, for der spiller felene. Det blir kuuult!

Wegger gestikulerer energisk til lett knising fra hodene bak notearkene.

De kule felene som pianolæreren refererer til finner vi i et rom lenger nede i gangen. Ikke alle beina som stikker ned fra de fire stolene i ring rekker ned til gulvet, og strykeretningen på buene er ikke alltid like synkron. Marja Liisa Sandbakken, fiolinlærer og leder for prosjektet, bryter inn for å samle troppene.

– Hva er det som er viktig å følge med på når vi spiller sammen?

– Notene, foreslår én.

– De andre, svarer en annen.

– Og lederen, ikke sant?

Sandbakken retter seg opp i ryggen, hever buen i været.

– Vi er unge filharmonikere! Mamma som spiller i filharmonien vet du, sier hun, dabber med buen på skulderen til en lyshåret gutt på enden.

– Vi skal ikke være dårligere enn dem! Å, igjen:

Barna stryker rolig frem en D i oktav, Sandbakken nikker anerkjennende.

– Ååå, det er så nydelig når det er rent!

Marja Liisa Sandbakken underviser fiolinelever på UngMusikk, Kolben
Fiolinlærer Marja Liisa Sandbakken instruerer fiolinelevene i UngMusikk på Kolben.

En tettere kontakt

At barna i Kolben unge filharmonikere kan samles på denne måten er et direkte resultat av Follo-piloten. Prosjektet, som i dag har fått navnet UngMusikk, startet i 2013 som et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og kulturskolene i Follo – Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Initiativet bygger på en idé fra daværende NMH-rektor Eirik Birkeland og Alexander Krohg Plur, rektor på kulturskolen i Ås, hvor målet var å skape tettere kontakt mellom kulturskolene og høyere musikkutdanning.

– Det hadde vært litt vanntette skott mellom den type institusjoner. På bakgrunn av det ble de enige om å se om de kunne få til et samarbeid på tvers. Kulturskolene i Follo jobbet allerede tett sammen og var dermed et godt utgangspunkt, forklarer Bjørg Julsrud Bjøntegaard, prosjektansvarlig fra NMH for Follo-piloten og UngMusikk.

– Fra NMHs ståsted har vi også sett at utenlandske søkere til dels utkonkurrerer norske søkere. Kunne vi bidra til å løfte kompetansen på de norske kulturskoleelevene i Norge?

I prosjektets første periode, fra 2013 til 2018, ble ni fokusområder kartlagt. I tillegg til kompetansebehov, utvikling av lokale læreplaner og videreutdanning for lærere og ledere, har talentutvikling vært et særlig viktig satsningsområde.

– NMH har sin spisskompetanse innenfor de som ønsker å satse, de som ønsker å gjøre mer ut av instrumentet sitt. Vi har vært bevisste på å kanalisere midlene inn der hvor NMH har best kompetanse, sier Bjøntegaard.

Fordypningstilbud til de yngste

Årets deltakere i Kolben unge filharmonikere kommer fra kulturskoler i Frogn, Oppegård, Ski og Vestby. Noen kjenner hverandre fra før, mens noen har blitt kjent gjennom lørdagssamlingene. Når første halvdel av dagen er over samler de seg i sittegruppen i foajeen på kulturskolen og spiser medbrakt niste fra matbokser i alle mulige farger. De er enige om at det er gøy å spille sammen med hverandre, gøy å lære seg å spille stykker ordentlig. Nokså enige, i alle fall. Jourdan fra pianotimen tidligere skuler lurt bak brillene.

– Det er litt kjedelig å øve. Men veldig gøy å spille!

– Det er litt kjedelig å øve. Men veldig gøy å spille!

Hennie Jourdan Pianoelev gjennom UngMusikk

Kontakt med arbeidslivet

Kulturskolene i Follo har gjennom prosjektet også fungert som praksisarena for cirka 40–50 NMH-studenter årlig. I Bjøntegaards rapport fra første periode av Follo-piloten, fra 2013–2018, beskrives arbeidet med praksisplassene som «svært givende, men også krevende på grunn av komplisert organisering for alle involverte parter».

– Kulturskolene syntes de fikk studentene litt for lite. Praksisperioden ble veldig konsentrert rundt et par uker og kulturskolene måtte lage egne opplegg for studentene som kom. Nå er det forandret. Studentene skal være der over lengre tid og de følger opplegget som allerede foregår, forklarer Bjøntegaard.

Akkurat denne lørdagen har Nora Klungresæter sin første dag med observasjonspraksis ved Oppegård kulturskole. Den klassiske pianisten, som går tredje året på en bachelor i musikkpedagogikk ved NMH, skal være her i ti dager fordelt ut over høsten og våren. Hun kikker innom de ulike grupperommene hvor barna i Kolben unge filharmonikere øver, noterer litt på en skriveblokk innimellom.

– Det er veldig kjekt å få være med på denne dagen her, for dette prosjektet visste jeg ikke om. Det er spennende å se hvordan de jobber i grupper, og det blir fint å lære mer om det i praksis.

Kolben unge filharmonikere er et nytt tilbud for kulturskoleelever med et særlig engasjement rundt øving og eget instrument. Det startet våren 2018 med klaver-, fiolin- og celloelever, og ble våren 2019 utvidet med fløyte og klarinett. Våren 2020 ble det også åpnet det for horn, trompet og slagverk. Hensikten er å gi et tilbud til yngre talenter som faller utenfor de allerede etablerte talentutviklingsprogrammene i Follo, og som kan inspirere elevene til å søke seg videre på fordypningsprogrammene som kulturskolene har i samarbeid med NMH. Som en konsekvens av Follo-piloten og UngMusikk arrangeres det nemlig mesterklasseprogrammer hvor instrumentgrupper fra kulturskolene samles til undervisning med en NMH-lærer, og NMH-lærere bidrar med seminarer og kurs på initiativ fra den enkelte kulturskole. Særlig talentfulle kulturskoleelever får også tilgang til undervisningstimer av NMH-lærere i samarbeid med sin lokale kulturskolelærer.

– Det har vært viktig at lærerne skulle samarbeide. Elever som jobber med en NMH-lærer skal også ha den lokale læreren til stede. Flere av NMH-lærerne sier at de setter pris på å ha den lokale læreren med på timen for å få et godt bilde av den enkelte elev, forteller Bjøntegaard.

– Det tok litt tid før modellen satte seg. Men etter hvert som man ble kjent med nivået som kunne forventes fra elevene har det gått fint.

Praksisplass ble til jobb

Tidligere på dagen har Klungresæter utvekslet erfaringer med pianolærer Astrid Willumsen på pauserommet. Willumsen avsluttet en master i musikkpedagogikk ved NMH våren 2019, og jobber i dag som pianolærer på Oppegård kulturskole.

– Jeg var i praksis på Oppegård, og etter det har jeg vært her flere ganger som vikar. Da de søkte etter pianolærer i 20 prosent stilling visste jeg hvordan det var å jobbe her, derfor søkte jeg. Praksisen er nok litt av grunnen til at jeg er her nå, forteller Willumsen.

Det er andre gangen hun deltar på Kolben unge filharmonikeres lørdagssamling. Hun ser på prosjektet som en god anledning til å bruke en større del av kompetansen sin utover selve pianoundervisningen.

– Jeg liker det, å kunne jobbe variert. Disse lørdagssamlingene gjør at ekstra engasjerte og inspirerte elever får muligheten til å bruke enda mer tid på kulturskolen og møte andre som spiller andre instrumenter. Spesielt fint er det for pianister, som får oppleve samspill med andre instrumenter. Det gjorde aldri jeg, i så fall var det i band.

I tillegg til øving i grupper og orkester får elevene undervisning i musikkorientering. I høst har de også et prosjekt i komposisjon – oppgaven er å sette musikk til en video av paradisfuglens paringsdans.

– De får en bredde samtidig som det er fokus på at de spiller og blir bedre på instrumentet sitt. Å gjøre det sammen er kjempefint, konstaterer Willumsen.

Enkel suksessoppskrift

I tillegg til NMHs bidrag med lærerkrefter betaler alle deltakende kommuner i UngMusikk en årlig sum basert på antall beboere i kommunen. Fra 2017 ble også Akershus fylkeskommune med som samarbeidspartner. De gode resultatene fra Follo-piloten gjorde at fylkeskommunen selv tok initiativ til å bidra med en årlig støtte på 2,5 millioner frem til 2021. Fra 2018 er prosjektet utvidet til å omfatte kulturskoler, musikklinjer ved videregående skoler og folkehøgskoler i hele Akershus, og målet er at modellen som utvikles skal kunne inspirere andre fylker til å gå inn i tilsvarende samarbeid med sine kommuner. Og målet er ikke nødvendigvis så langt unna – høsten 2019 var daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) på besøk hos Ås kulturskole, hvor hun ga uttrykk for at UngMusikk burde danne grunnlaget for Regjeringens nye stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Hvilken betydning har Follo-piloten og UngMusikk hatt for dialogen mellom kulturskolene og NMH?

– Veldig stor betydning. Man blir kjent med hverandre og man har større mulighet til å følge elevene frem til de tar valgene om hva de vil satse på. Ved at lærerne samarbeider blir heller ikke utfordringen så stor for hver enkelt elev, som hvis man måtte skiftet lærer veldig brått. Det blir en naturlig overgang etter hvert som du utvikler deg i de ulike nivåene, sier Bjøntegaard.

– Tett samarbeid er avgjørende for å lykkes.

Bjørg Bjøntegaard Prosjektansvarlig for UngMusikk og førsteamanuensis på NMH
Portrett av Bjørg Bjøntegaard

Hvordan vil du si at NMH har hatt særlig utbytte av prosjektet så langt?

– UngMusikk har blitt en vesentlig del av den virksomheten på NMH som har kontakt med de der ute. Alle fagseksjonene på NMH vet utmerket godt hva som foregår og fagseksjonslederne setter av ressurser til lærerne som skal være med i prosjektet. Vi ser også at lærerne får en bevissthet rundt nivået der ute, hva man skal forvente av studentene som kommer hit.

Bjøntegaard er begeistret for engasjementet og resultatene som Follo-piloten og UngMusikk har skapt, og tror mye av suksessen skyldes ukompliserte strukturer og gode faglige tilbud som oppmuntrer til samarbeid mellom de ulike skoleslagene.

– Modellene vi har er enkle, tiltakene er enkle å organisere og vi er få personer som styrer prosjektet. Dermed kommer også resultatene ganske fort, sier Bjøntegaard, og forteller at hun jobber tett og kontinuerlig sammen med leder for UngMusikk, Kari Solheim.

– Tett samarbeid er avgjørende for å lykkes.

Artikler relevante