Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Strategi og planer

Strategi 2025 er sammen med årsplanene våre viktigste styringsdokumenter.

Strategi 2025

Strategien beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015–2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022.

Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak.

Årsrapport 2020

Koronapandemien har preget store deler av NMHs virksomhet i 2020. De inngripende tiltakene innført 12. mars har påvirket hele bredden av høgskolens aktiviteter, fra utdanning og forskning til konserter og organisasjonsutvikling. Stadige endringer av smittesituasjonen har ført oss inn i en tilstand av kontinuerlig beredskap.

Årsrapport 2019

Årsrapporten 2019 forteller om en høgskole som har vokst ut av lokalene, og som på slutten av året planlegger flytting for deler av virksomheten. I 2019 ble oppdateringen av NMHs strategiske plan I samspill – strategi 2015-2025 fullført og arbeidet med å revidere faglig stillingsplan satt i gang.

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 bærer preg av evaluering og planlegging. Den viser bredden og omfanget av dagens aktivitet og gir et innblikk i pågående strategiske prosesser.

Årsrapporten tegner et bilde av en institusjon som trekker pusten, og gjør seg klar for framtiden.

Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 viser at året har vært preget av endringer, evalueringer og omorganiseringer. Vi befester vår posisjon som landets fremste musikkutdanning.

Vi fortsetter å levere resultater på høyt nivå og retter i større grad enn tidligere blikket utover oss selv. NMH er en institusjon i bevegelse.

Tidligere årsrapporter

Publisert: 2. apr. 2020 — Oppdatert: 20. mai 2021