Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mas­ter­stu­di­et i kirke­mu­sikk – erfa­rings­ba­sert

En student sitter ved et orgel og noterer på et ark som ligger ved siden av ham på krakken.

Mastergradsstudiet i kirkemusikk er en treårig erfaringsbasert master på 90 studiepoeng.

Studiet er erfaringsbasert, dvs. studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår som en viktig ressurs i undervisningen, og skal gi et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle egen praksis som kirkemusiker.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Fagmiljøer

Artikler relevante