Spillebordet i Uranienborg kirke

Erfaringsbasert master i kirkemusikk

Normert studietid

Deltid over 2 eller 3 år (90 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i kirkemusikk er en treårig erfaringsbasert master på 90 studiepoeng. Studiet er erfaringsbasert, dvs. studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår som en viktig ressurs i undervisningen, og skal gi et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle egen praksis som kirkemusiker. Aktuelle utfordringer knyttet til det å arbeide som kirkemusiker vil bli problematisert i lys av nasjonale og internasjonale erfaringer, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og skal gi studentene et godt grunnlag for egenutvikling som kirkemusiker og til å møte de utfordringene de møter i rollen som kirkemusiker. 

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studieplan for mastergradsstudiet i kirkemusikk (startkull 2019)

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i kirkemusikk eller tilsvarende utdanning og bestått opptaksprøve (i uke 8). Søkeren må ha minst to års relevant arbeidserfaring. Søkerne leverer en foreløpig prosjektbeskrivelse/beskrivelse av profil for masterarbeidet. Det er et begrenset antall studieplasser. 

Søkere til masterstudiet i kirkemusikk må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Erfaringsbasert master i kirkemusikk

Masterstipend historieprosjektet   

NMHs historieprosjekt lyser ut masterstipend på 30.000 kr til studenter som vil gjøre (skriftlige) masterarbeider med temaer som er relevante for prosjektet. Les mer om stipendet og hvordan du søker her.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

terje.winge.jpg

Terje Winge

Professor

Orgel

Orgelpiper
Orgel og kirkemusikk

Fra liturgisk orgelspill til korledelse og arrangering