Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­stu­di­et i kirke­mu­sikk – erfa­rings­ba­sert

En student sitter ved et orgel og noterer på et ark som ligger ved siden av ham på krakken.

Masterstudiet i kirkemusikk er en treårig erfaringsbasert master på 90 studiepoeng.

Studiet er erfaringsbasert, noe som betyr at erfaringene dine fra arbeidslivet inngår som en viktig ressurs i undervisningen, og skal gi deg et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle egen praksis som kirkemusiker.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 18. des. 2023