Spillebordet i Uranienborg kirke

Erfaringsbasert master i kirkemusikk

Normert studietid

Deltid over 2 eller 3 år (90 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember for opptak til påfølgende høst
SøknadsWeb åpner 1. november

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i kirkemusikk er en treårig erfaringsbasert master på 90 studiepoeng. Studiet er erfaringsbasert, dvs. studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår som en viktig ressurs i undervisningen, og skal gi et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle egen praksis som kirkemusiker. Aktuelle utfordringer knyttet til det å arbeide som kirkemusiker vil bli problematisert i lys av nasjonale og internasjonale erfaringer, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og skal gi studentene et godt grunnlag for egenutvikling som kirkemusiker og til å møte de utfordringene de møter i rollen som kirkemusiker. 

Dette er et nytt studieprogram fra høsten 2017. Studieplanen vil bli publisert så snart denne er vedtatt.

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i kirkemusikk eller tilsvarende utdanning og bestått opptaksprøve (i uke 8). Søkeren må ha minst to års relevant arbeidserfaring. Søkerne leverer en foreløpig prosjektbeskrivelse/beskrivelse av profil for masterarbeidet. Det er et begrenset antall studieplasser. 

Søkere til masterstudiet i kirkemusikk må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Erfaringsbasert master i kirkemusikk

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om opptaksprosessen?

Kontakt opptak@nmh.no

Har du spørsmål knyttet til det faglige innholdet i studiet, kan du ta kontakt med studiekoordinator.

Studiekoordinator

terje.winge.jpg

Terje Winge

Professor
Orgel