Spillebordet i Uranienborg kirke

Erfaringsbasert master i kirkemusikk

Normert studietid

Deltid over 2 eller 3 år (90 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i kirkemusikk er en treårig erfaringsbasert master på 90 studiepoeng. Studiet er erfaringsbasert, dvs. studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår som en viktig ressurs i undervisningen, og skal gi et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle egen praksis som kirkemusiker. Aktuelle utfordringer knyttet til det å arbeide som kirkemusiker vil bli problematisert i lys av nasjonale og internasjonale erfaringer, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og skal gi studentene et godt grunnlag for egenutvikling som kirkemusiker og til å møte de utfordringene de møter i rollen som kirkemusiker. 

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studieplan for mastergradsstudiet i kirkemusikk (startkull 2018)

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i kirkemusikk eller tilsvarende utdanning og bestått opptaksprøve (i uke 8). Søkeren må ha minst to års relevant arbeidserfaring. Søkerne leverer en foreløpig prosjektbeskrivelse/beskrivelse av profil for masterarbeidet. Det er et begrenset antall studieplasser. 

Søkere til masterstudiet i kirkemusikk må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Erfaringsbasert master i kirkemusikk

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

terje.winge.jpg

Terje Winge

Professor

Orgel