komposisjonsstudenter på taket av nmh.jpg
Komposisjonsstudentene på taket av NMH i forbindelse med festivalen Sonisk hage 2017

Masterstudiet i komposisjon

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november Opptak til Filmmusikkomposisjon 2018 - søknadsfrist 1. juni

Søknad og opptaksprøver

Kort om studiet

I masterstudiet i komposisjon skal du utvikle og gjennomføre et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Studiet består av et selvstendig masterarbeid med hovedvekt på komposisjon. I tilknytning til dette skal du skrive et teoretisk arbeid. I fagene forskerforum og kunstnerisk og estetisk seminar blir du utfordret til å se ditt eget prosjekt i en større musikalsk og samfunnsmessig kontekst.

I tillegg til det generelle studiet i komposisjon (instrumental-, vokal- og elektroakustisk komposisjon) er det to spesialiseringer; jazzkomposisjon for større ensembler og filmmusikkomposisjon. På filmmusikkkomposisjon gis deler av undervisningen av Den norske filmskolen ved Høgskolen i Lillehammer. Undervisningen foregår i nye lokaler ved Myrens verksted i Oslo. Opptak til filmmusikkomposisjon skjer hvert andre år, neste gang til studieåret 2018/2019. Søknadsfrist til denne studieretningen er 1. juni 2018. Studentene på filmmusikkomposisjon kommer til å følge fellesdelen av studiet på Filmskolen. På masterarbeidet vil de få veiledning både fra NMH og fra Filmskolen.

Etter to års studier forventes det at du vil kunne virke som komponist på nasjonalt nivå. Studiet vil også kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studieplan for mastergradsstudiet i komposisjon (startkull 2018)

Opptakskrav

For opptak kreves fullført bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med 80 studiepoeng i komposisjonsfag, samt bestått opptaksprøve. Ved opptaksprøven forventes det at søkerne dokumenterer et høyt kunstnerisk nivå som komponister.

For søkere med spesialisering innen jazzkomposisjon for større ensembler kan kravet om minimum 80 studiepoeng fordypning i komposisjon erstattes med 80 studiepoeng utøving improvisert musikk/jazz eller 80 studiepoeng musikkvitenskap. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søknad og opptaksprøver for Masterstudiet i komposisjon

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder og -koordinator for komposisjon og filmmusikkkomposisjon

imported-image

Asbjørn Schaathun

Professor

Komposisjon

Studiekoordinator for jazzkomposisjon

imported-image

Helge Sunde

Førsteamanuensis

Komposisjon, Musikkteori, Arrangering