komposisjonsstudenter på taket av nmh.jpg
Komposisjonsstudentene på taket av NMH i forbindelse med festivalen Sonisk hage 2017

Masterstudiet i komposisjon

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november 

Søknad og opptaksprøver

Kort om studiet

I masterstudiet i komposisjon skal du utvikle og gjennomføre et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Studiet består av et selvstendig masterarbeid med hovedvekt på komposisjon. I tilknytning til dette skal du skrive et teoretisk arbeid. I fagene forskerforum og kunstnerisk og estetisk seminar blir du utfordret til å se ditt eget prosjekt i en større musikalsk og samfunnsmessig kontekst.

Etter to års studier forventes det at du vil kunne virke som komponist på nasjonalt nivå. Studiet vil også kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Filmmusikkomposisjon

I tillegg til det generelle studiet i komposisjon (instrumental-, vokal- og elektroakustisk komposisjon) er det to spesialiseringer; jazzkomposisjon for større ensembler og filmmusikkomposisjon. På filmmusikkkomposisjon gis deler av undervisningen av Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet. Undervisningen foregår hovedsakelig i nye lokaler ved Myrens verksted i Oslo, men noe undervisning skjer også på Norges musikkhøgskole på Majorstua.

Det tas opp studenter til filmmusikkomposisjon annethvert år. For oppstart høst 2020 tas det opp studenter på denne studieretningen. Søknadsfrist er 15. desember 2019. Studentene på filmmusikkomposisjon kommer til å følge fellesdelen av studiet på Filmskolen. På masterarbeidet vil de få veiledning både fra NMH og fra Filmskolen.

Den norske filmskole har åpen dag 4. desember.

Studieplan for mastergradsstudiet i komposisjon (startkull 2019)

Opptakskrav

For opptak kreves fullført bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med 80 studiepoeng i komposisjonsfag, samt bestått opptaksprøve. Ved opptaksprøven forventes det at søkerne dokumenterer et høyt kunstnerisk nivå som komponister.

For søkere med spesialisering innen jazzkomposisjon for større ensembler kan kravet om minimum 80 studiepoeng fordypning i komposisjon erstattes med 80 studiepoeng utøving improvisert musikk/jazz eller 80 studiepoeng musikkvitenskap. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søknad og opptaksprøver for Masterstudiet i komposisjon

Masterstipend historieprosjektet   

NMHs historieprosjekt lyser ut masterstipend på 30.000 kr til studenter som vil gjøre (skriftlige) masterarbeider med temaer som er relevante for prosjektet. Les mer om stipendet og hvordan du søker her.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder og -koordinator for komposisjon og filmmusikkkomposisjon

imported-image

Asbjørn Schaathun

Professor

Komposisjon

Studiekoordinator for jazzkomposisjon

imported-image

Helge Sunde

Førsteamanuensis

Komposisjon, Musikkteori, Arrangering

christian Blom 2.jpg
Komposisjon

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i komposisjon kombinert med musikalsk utforsking og eksperimentering.