Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mas­ter­stu­di­et i kom­po­si­sjon

En student befinner seg i et studio proppfull av synther og høyttalere. Han sitter ved en pult og noterer ned noter på et ark.

I masterstudiet i komposisjon skal du utvikle og gjennomføre et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Du kan velge mellom det generelle studiet i komposisjon, jazzkomposisjon for større ensembler eller filmmusikkomposisjon.

Studiet består av et selvstendig masterarbeid med hovedvekt på komposisjon, og i tilknytning til dette skal du skrive et teoretisk arbeid. I fagene forskerforum og kunstnerisk og estetisk seminar blir du utfordret til å se ditt eget prosjekt i en større musikalsk og samfunnsmessig kontekst.

Etter to års studier forventes det at du vil kunne virke som komponist på nasjonalt nivå. Studiet vil også kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studieretninger

I tillegg til det generelle studiet i komposisjon innenfor instrumental-, vokal- og elektroakustisk komposisjon, er Master i komposisjon delt inn i to spesialiseringer – jazzkomposisjon for større ensembler og filmmusikkomposisjon.

Filmmusikkomposisjon

På filmmusikkkomposisjon blir deler av undervisningen gitt av Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet. Undervisningen foregår hovedsakelig i nye lokaler ved Myrens verksted i Oslo, men noe undervisning skjer også på Norges musikkhøgskole på Majorstua. Det blir tatt opp studenter til filmmusikkomposisjon annethvert år og det er mulig å søke om opptak til denne studieretningen for studieåret 2022–2023. Søknadsfristen er 15. desember 2021.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 17. nov. 2021