Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Krav til språkkunnskaper

Ulike språkkrav gjelder for de ulike studiene ved Norges musikkhøgskole, avhengig av om undervisning og pensum er på norsk eller engelsk.

Hvilke krav gjelder deg?

For at du skal vite hvilke språkkrav som gjelder for det studiet/studiene du søker deg til, må du klikke deg inn i nedtrekkslisten under.

Søker du flere studier, vær oppmerksom på at disse kan ha ulike krav, så sjekk alle.

Har du videregående skole fra et annet land enn Norge?

NOKUT har fastsatt krav for de enkelte landene i GSU-lista (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere) (nokut.no). I tillegg til informasjon om hva slags utdanning du må ha for å kunne søke opptak til universiteter og høyskoler i Norge, viser GSU-lista også hvilke krav til engelske språkkunnskaper som gjelder for de ulike landene.

Språktest

Hvis du trenger å gjennomføre en språktest, sørg for å melde deg opp til en så fort som mulig for å sikre deg en plass.

Dokumentasjon

Fristen for å levere dokumentasjon på språkkunnskaper, der det er påkrevd:

  • 1. februar 2022 for bachelor- og mastersøkere.
  • 15. april 2022 for videreutdanningssøkere (samme som søknadsfristen).

Søkere som ikke oppfyller nødvendige krav kan ikke bli tatt opp til studiet.

Vennligst last opp språkbevis i Søknadsweb sammen med de andre dokumentene dine.

Studier på bachelornivå

Studier på masternivå

Videreutdanninger

Publisert: 6. mai 2020 — Oppdatert: 1. nov. 2021