Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mas­ter­stu­di­et i diri­ge­ring

En mann dirigerer et orkester med stor innlevelse.

Dette er studiet for deg som ønsker å lede profesjonelle ensembler både nasjonalt og internasjonalt. Din musikkfaglige egenutvikling er det viktigste og Musikkhøgskolen kan tilby deg en dirigentutdanning i et solid og allsidig fagmiljø.

Masterstudiet i dirigering er en unik dirigentpraksis hvor du får muligheten til å lede en rekke profesjonelle ensembler.

Masterstudiet gir deg som er dypt engasjert i musikalsk ledelse et viktig plattform for videre utvikling. Du vil gjennom studieløpet opparbeide deg evnen til å jobbe disiplinert og selvstendig i møte med dyktige fagpersoner og ensembler.

Gode musikalske ledere

Masterstudiet i dirigering er et viktig studium for et musikkfelt som har store behov for gode musikalske ledere. Det vil sette deg i stand til å utvikle dine evner som utøver gjennom relevant praksis og refleksjon, og den solide faglige forankringen vil du bruke til å forme din profesjonelle dirigentkarriere.

Medstudenter og lærere vil være viktige støttespillere gjennom et fagkollegium som gir deg nyttige tilbakemeldinger. Som musikalsk leder vil du opparbeide deg viktig kompetanse slik at du kan formidle ditt engasjement til ensembler i ulike størrelser.

Etter endt studium

Etter endt studium vil du få mulighet til å forme et fremtidig musikklandskap i ulike kunstneriske sammenhenger, og du vil være klar for store oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt musikkliv i stadig forandring.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 19. des. 2022