Profilbilde dirigering sang

Masterstudiet i dirigering

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Vil du bli dirigent? Mastergradsstudiet i dirigering gir deg mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse. I studiet står din egenutvikling som dirigent sentralt. I tillegg skal du opparbeide inngående repertoarkunnskaper for å kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå. Praksis med forskjellige ensembler inngår som en sentral del av studiet.

Masterarbeidet omfatter forberedelse og gjennomføring av to konserter der minst den ene skal være med fullt konsertprogram. Konsertene gjennomføres i 2. studieår med musikkhøgskolens kor/orkester, eller i enkelte tilfeller med profesjonelle kor/orkestre.

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studieplan for mastergradsstudiet i dirigering (startkull 2019)

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget må det inngå minimum 60 studiepoeng dirigeringsstudier. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver. Søkere som ikke har 60 studiepoeng dirigeringsstudier kan dokumentere tilsvarende kompetanse gjennom praktiske prøver. Det kreves likevel bachelorgrad i musikk. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søkeren må ha

  • et høyt nivå som utøver på sitt hovedinstrument
  • en forholdsvis omfattende erfaring i å lede forskjellige kor/ensembler
  • bred musikalsk erfaring

Søknadsprosess og opptaksprøver for masterstudiet i dirigering

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med fagpersonene under:

Kontaktperson orkesterdirigering

ole.k.ruud.jpg

Ole Kristian Ruud

Professor

Orkesterledelse

Kontaktperson kordirigering

imported-image

Grete Pedersen

Professor

Korledelse

tabita_berglund-f Siv Dolmen.jpg
Dirigering

Musikalitet og lederegenskaper.