Ut av boblen midt

Masterstudiet i musikkpedagogikk

Normert studietid

Heltidsstudium 2 år, deltidsstudium 3 eller 4 år
(120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om utdanningen

Studiet skal gi deg et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og musikkformidling, samtidig som det vil gi deg mulighet til å fordype deg i områder du er spesielt interessert i.

Studiet består av følgende deler:

  • Musikkpedagogisk teori 1 (15 stp.)
  • Musikkpedagogisk teori 2 (15 stp.)
  • Forskningsmetode og vitenskapsteori (15 stp.)
  • Musikkpedagogisk fordypning (15 stp.)
  • Undervisingslab (10 stp.)
  • Masterarbeid (50 stp.)

Musikkpedagogisk fordypning

I emnet musikkpedagogisk fordypning velger du å delta i ett av NMHs pågående musikkpedagogiske forskningsprosjekt, gjennomfører et veiledet utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller velger en instrumentaldidaktisk fordypning. Utveksling til en utenlandsk institusjon kan også innpasses i emnet.

Undervisningslab

I emnet undervisningslab arrangeres det fire praktiske workshops hvert studieår. Deltakelse på workshopene er obligatoriske for heltid i første studieår, men åpent for alle masterstudenter i musikkpedagogikk.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med en selvvalgt forsknings- eller utviklingsoppgave omkring en musikkpedagogisk problemstilling. Flere institusjoner og aktører i norsk musikkliv har meldt interesse for at det skrives masteroppgaver om deres aktiviteter og prosjekter. Søkere som ønsker informasjon om aktuelle forskningsprosjekter for masterarbeid, kan ta kontakt med studieleder for programmet. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Siden undervisningen i musikkpedagogisk teori foregår som samlinger, kan studiet gjennomføres på deltid over tre eller fire år. Det er tilnærmet ukentlige samlinger på torsdager og fredager (for heltidsstudenter).

Studieplan for mastergradsstudiet i musikkpedagogikk (startkull 2019)

Studiet vil blant annet kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram.

Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad i musikk og godkjent lærerutdanning eller
  • Tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng i musikk og godkjent lærerutdanning.

Eksempler på godkjent lærerutdanning er allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og kandidatstudiet i musikkpedagogikk.

For opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk gjelder egne krav til norskkunnskaper.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i musikkpedagogikk.

Masterstipend historieprosjektet

NMHs historieprosjekt lyser ut masterstipend på 30 000 kroner til studenter som vil gjøre (skriftlige) masterarbeider med temaer som er relevante for prosjektet.

Les mer om stipendet og hvordan du søker her.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

E-post: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

John Vinge

Førsteamanuensis

Musikkpedagogikk