Profilbilde gehør Gro Shetelig

Masterstudiet i musikkpedagogikk

Normert studietid

Heltidsstudium 2 år, deltidsstudium 3 eller 4 år
(120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om utdanningen

Studiet skal gi deg et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og musikkformidling, samtidig som det vil gi deg mulighet til å fordype deg i områder du er spesielt interessert i.

Studiet består av følgende deler:

  • Musikkpedagogisk teori  1 (15 sp)
  • Musikkpedagogisk teori 2 (15 sp)
  • Forskningsmetode og vitenskapsteori (15 sp)
  • Musikkpedagogisk fordypning (15 sp)
  • Undervisingslab (10 sp)
  • Masterarbeid (50 sp)

I emnet musikkpedagogiske fordypning velger du å delta i ett av NMHs pågående musikkpedagogiske forskningsprosjekt, gjennomfører et veiledet utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller velger en instrumentaldidaktisk fordypning. Utveksling til en utenlands institusjon kan også innpasses i emnet.

I emnet undervisningslab arrangeres det 4 praktiske workshops hvert studieår. Deltakelse på workshopene er obligatoriske for heltid i første studieår, men åpent for alle masterstudenter i musikkpedagogikk.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med en selvvalgt forsknings- eller utviklingsoppgave omkring en musikkpedagogisk problemstilling. Valg av tema bør sees i sammenheng med tematikken du velger i musikkpedagogisk fordypning. Flere institusjoner og aktører i norsk musikkliv har meldt interesse for at det skrives masteroppgaver om deres aktiviteter og prosjekter. Søkere som ønsker informasjon om aktuelle forskningsprosjekter for masterarbeid, kan ta kontakt med studieleder for programmet. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Siden undervisningen i musikkpedagogisk teori foregår som samlinger, kan studiet gjennomføres på deltid over tre eller fire år. Det er tilnærmet ukentlige samlinger på torsdager og fredager (for heltidsstudenter).

Studieplan for mastergradsstudiet i musikkpedagogikk (startkull 2018)

Studiet vil bl.a. kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram.

Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad i musikk og godkjent lærerutdanning eller
  • Tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng i musikk og godkjent lærerutdanning

Eksempler på godkjent lærerutdanning er allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og kandidatstudiet i musikkpedagogikk.

Det er et begrenset antall studieplasser.

For opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk gjelder egne krav til norskkunnskaper.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i musikkpedagogikk

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

John Vinge

Førsteamanuensis

Musikkpedagogikk