Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

Studiet gir en innføring i musikkpedagogisk forskning og en faglig fordypning i musikkpedagogiske praksiser og problemstillinger.

Du møter et sterkt og aktivt fagmiljø av musikkpedagogiske forskere og fagpersoner som er involvert i en rekke spennende nasjonale og internasjonale prosjekter. Og gjennom arbeidet med masteroppgaven får du anledning, tid og veiledning til å fordype deg i musikkpedagogiske spørsmål som du brenner for.

Dette studiet er attraktivt for studenter med en sterk interesse for musikkfaget og som ønsker å reflektere, utfordre og tenke nytt om musikkopplæring i alle deler av utdanningsløpet. Tilbudet passer for musikklærere fra ulike praksiser, formelle og uformelle opplæringsarenaer og for studenter som avslutter sin bachelorgrad og ønsker å fortsette fordypningen i fagfeltet.

Studiet blir tilbudt som et heltidsstudium, og også som deltid over tre og fire år.

Kompetanse på høyt nivå

I tillegg til den relevante yrkeskompetansen du utvikler gjennom masterstudiet, vil du også erfare hvordan musikkpedagogisk forskningen foregår – noe som kan vekke nysgjerrigheten mot en videre forskerkarriere.

Masterstudiet i musikkpedagogikk gir deg et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og læring. Gjennom studiet får du musikkpedagogisk kompetanse på høyt nivå, som vil kunne sette deg i stand til å bidra inn i utviklingen av musikkpedagogiske praksiser. Gjennom studiet får du erfaringer knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid og du utvider ditt faglige og sosiale nettverk.

Etter endt studium

Studiet gir grunnlag for mange forskjellige yrkesfunksjoner innenfor musikkpedagogikk og musikkdidaktikk i høyere utdanning, grunnskole- og videregående opplæring samt kulturskoler. Du vil også kunne arbeide med konsulentvirksomhet i musikk- og kulturforvaltningen. Dessuten vil studiet være en god forberedelse for å gå videre med doktorgradsstudiet i musikkpedagogikk.

Artikler

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 18. des. 2023