Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkpedagogikk

Lærerne i musikkpedagogikkmiljøet er også forskere som stadig utvikler ny kunnskap om dette vide fagfeltet. Eksempler på forskningsprosjekter er musikkundervisning, gruppeundervisning, musikkpedagogisk teori og filosofi og øving. I tillegg utvikler fagmiljøet lærebøker til bruk i både høyere musikkutdanning og til ulike undervisningssituasjoner.

Jobbmuligheter

  • Instrumentalpedagog i kulturskole, videregående skole og i det frivillige musikklivet.
  • Dirigent og ensembleleder.
  • Musikklærer i grunnskolen.
  • Tidligere studenter innehar ulike posisjoner i musikklivet, som kulturskolerektorer, i administrative stillinger i musikklivet, musikkprodusenter for skolekonserter og den kulturelle skolesekken, lærere og forskere innen musikkpedagogikk og fagdidaktikk på høgskoler og universiteter.
  • Tidligere studenter arbeider også som utøvende musikere som solister, kammermusikere, i profesjonelle orkester, korps og kor, som studiomusikere og i diverse band og jazzensembler.

Studiemuligheter

Historier

Prosjekter Relevante