Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkpedagogikk

Lærerne i musikkpedagogikkmiljøet er også forskere som stadig utvikler ny kunnskap om dette vide fagfeltet. Eksempler på forskningsprosjekter er musikkundervisning, gruppeundervisning, musikkpedagogisk teori og filosofi og øving. I tillegg utvikler fagmiljøet lærebøker til bruk i både høyere musikkutdanning og til ulike undervisningssituasjoner.

Studiemuligheter

Historier

Prosjekter Relevante