Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Anne Haugland Balsnes: Å lære i kor: Belcanto som praksisfellesskap

En case-studie av amatørkoret Belcanto i en norsk bygd. Målet med studien er å øke bevissthet og forståelse rundt hva slags institusjon et lokalt kor er, og av hva deltakelse i et slikt kor handler om.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Mer enn 200 000 voksne nordmenn synger i kor, og nettopp deltakelse i amatørkor er tema for undersøkelsen som ligger til grunn for denne avhandlingen. Formålet med undersøkelsen er å øke bevisstheten omkring og forståelsen for hva slags institusjon et lokalt kor er og hva deltakelse i et slikt kor kan innebære. Studien møter behovet for forskning på voksne amatørers musikkutøving samt læring utenfor tradisjonelle musikkinstitusjoner.

En casestudie ble gjennomført i det lokale amatørkoret Belcanto i Søgne, som ligger mellom Mandal og Kristiansand helt sør i Norge. Gjennom et teoretisk rammeverk basert hovedsakelig på situert læringsteori og mer spesifikt teori om praksisfellesskap, men også ved hjelp av antropologiske og sosiologiske perspektiver, fokuserer studien på samspillet mellom de musikalske og sosiale aspektene ved korpraksisen og på hvordan deltakelsen i koret bidrar til medlemmenes læring og identitetsarbeid.

Studien viser hvordan læring og utvikling på ulike områder er en av hovedimplikasjonene ved deltakelse et lokalt kor, noe som igjen kan føre til økt livskvalitet. I avhandlingen pekes det på det lokale koret som en mangefasettert institusjon hvor ulike elementer interagerer og hvor balansen mellom disse er avgjørende for korets eksistens og fremgang. Betydningen av å anlegge et helhetlig og kontekstuelt perspektiv i møte med en slik korpraksis fremheves.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Å lære i kor: Belcanto som praksisfellesskap.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 10. jan. 2017 — Oppdatert: 14. mar. 2024