Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Even Ruud

Emer­it­us

Music Education and Music Therapy Department

Publications

  • Milepæler og mulighetsrom: Musikkterapiens utvikling som profesjon i Norge Ingelill Susann Berger Eide ,  Even Ruud 2023
  • Music and Health: A Comprehensive Model Lars Ole Bonde ,  Karette Stensæth ,  Even Ruud 2023
  • En utdanning i musikkterapi – en sentral del av Norges musikkhøgskoles samfunnsansvar Even Ruud ,  Gro Trondalen 2023
  • HOLM: som del av programmet: Musikken kan brukes som medisin. Og om Homeside, et prosjekt om demens, musikk, lesing Kaja Figenschou ,  Even Ruud 2020
  • Musikkpedagogisk helsearbeid John Vinge ,  Vegar Storsve ,  Even Ruud 2019
  • Humanistisk musikkterapi: kva er det i dag? Utfordringar og moglegheiter med denne merkelappen i vår tids samfunn. Karette Stensæth ,  Stige Brynjulf ,  Ingelill, B. Eide ,  Ingeborg Nebelung ,  Even Ruud 2018
  • Musikkterapi i praksis Tom Næss ,  Even Ruud 2017
  • Prologue Even Ruud 2017
  • Musikkens positive kraft Toril Haugen ,  Even Ruud ,  Hallgjerd Aksnes ,  Karette Stensæth 2017
  • Preliminary Viva Voce: Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three case studies Tom Eide Osa ,  Even Ruud 2016
View all publications in Cristin

Projects Even Ruud participates in