My concept of playing cymbals

Prosjektleder:
Bjørn Løken, Håkon Kvidal

Periode:
2016 – 2017

Senter:
CEMPE

Tema:
Hovedinstrument, Hovedinstrumentundervisning, Øving

I dette prosjektet har Bjørn Løken, universitetslektor i slagverk ved Norges musikkhøgskole, utviklet et nettbasert undervisningsopplegg for cymbalspill som skal bidra til å utvide handlingsrommet i hovedinstrumentundervisningen.

Undervisningsopplegget «My Concept of Playing Cymbals» består av en serie på 12 instruksjonsvideoer som gir slagverkstudenten mulighet til å studere ulike cymbalteknikker på egenhånd. Videoene presenterer fagstoffet på en enkel og skjematisk måte, og det kan brukes som grunnlag for å utvikle mottakerens egen teknikk og grunnforståelse av å spille cymbaler. 

Instruksjonsvideoene var klare høsten 2016 og ble tatt i bruk av studentene. På forhånd hadde Løken satt studentene inn i de ulike cymbalteknikkene og instruksjonsvideoene ble brukt til å repetere og å få videre veiledning. Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært positive, særlig over mangfoldet videoene viser av moderne cymbalspill. De understreker også verdien av at et videoopptak alltid er tilgjengelig og at det er en nyttig referanse man kan gå tilbake til når man øver på egenhånd.


Løken har fortsatt å utvikle prosjektet, og det er stadig interesse for undervisningsvideoene.

Du finner alle 12 videoene her
 

Prosjektleder

imported-image

Bjørn Løken

Universitetslektor

Slagverk

imported-image

Håkon Kvidal

Førstelektor

MusikkteknologiSist oppdatert: 19. desember 2018