Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Håkon Kvidal

Første­lek­tor

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Web: www.kvidal.no

Kompetanseområder

 • Digitale verktøy i undervisning og læring
 • IKT støttet læring
 • Live Electronics
 • Musikkteknologi
 • Musikkpedagogikk

Undervisning

 • Musikkteknologi for utøvere (Mustek51)
 • Digitale kompetanse for musikere (Dig10)
 • Digitale kompetanse for musikklærere (MpDig20)
 • Konsertlyd (Mustek29)
 • Bassdidaktikk (Fagdi13)
 • Utvidet musikerkompetanse 1 / Støtteband (Mpmu10)
 • Studiekontakt og koordinator for Live Electronics

Publikasjoner

 • Undervisning og samspill via internett Håkon Kvidal 2023
 • Blandet vokal- og instrumentalundervisning Håkon Kvidal 2023
 • Digital skills for future artists Håkon Kvidal 2022
 • Digital undervisning Håkon Kvidal 2022
 • Digitale metoder i kulturskolen Håkon Kvidal 2022
 • My concept of playing cymbals Bjørn Arne Løken ,  Håkon Kvidal 2017
 • Digitale verktøy i estetiske fag Håkon Kvidal 2014
 • Musikkteknologi - endelig skolemoden? Håkon Kvidal 2014
 • Digital komposisjon. Film produsert av Snøball Film for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Håkon Kvidal 2013
 • Nettbrett i musikkundervisningen Christian Ingebrethsen ,  Håkon Kvidal 2013
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Håkon er en del av