Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bjørn Arne Løken

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for blåsere og slagverk


My concept of playing cymbals

Forprosjekt - opptak fra Lindemansalen. Preliminary project - recording from Lindemansalen. Trykk her for link.

"My concept of playing cymbals" er et forskningsprosjekt og en samling læringsvideoer. "My concept of playing cymbals" is a research project and a collection of educational videos.

Du finner alle 12 videoene her / Find all 12 videos here.

Prosjekter Bjørn Arne er en del av