Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Klassisk slagverk står sentralt i miljøet, men lærerne har spisskompetanse på en rekke felter utover dette. Etter en grundig og generell opplæring i melodisk slagverk, skarptromme og orkesterinstrumenter og pauker, bestemmer studentene i stor grad selv hva de vil satse på videre, enten det er symfonisk orkesterspill, kammermusikk, improvisert musikk, jazz, samtidsmusikk eller annet.

Slagverk omfatter et nærmest uendelig antall instrumenter, og Musikkhøgskolens egen instrumentsamling er i særklasse, både hva størrelse og kvalitet angår. Studentene har full tilgang på instrumenter og øverom.

Slagverkstudentene deltar i diverse samspillskonstellasjoner på Musikkhøgskolen, og flere slagverkensembler som siden har fått stor suksess, har sin opprinnelse i miljøet her.

I 2010 startet vi en skandinavisk slagverkfestival, som etter hvert er utvidet til å omfatte alle nordiske og baltiske land.

Studiemuligheter

Historier

Konserter Kommende

Prosjekter Relevante

Publisert: 10. mar. 2020 — Oppdatert: 17. nov. 2020