Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bachel­or­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

En student spiller på felen sin i Emanuel Vigelands mausoleum foran et publikum.

Studiet kombinerer utøvende og pedagogisk virksomhet. Du får mulighet til å bli en allsidig og dyktig musiker samtidig som du får lærerkompetanse for kulturskole, grunnskole og videregående opplæring.

Er du samfunnsengasjert og ser musikk i et større og allsidig perspektiv, er dette studiet for deg. Kombinasjonen av spilling, bred sjangerkunnskap, teoretisk refleksjon og undervisningspraksis gir dette studiet sitt særpreg.

Tre spesialiseringer

Bachelorstudiet i musikkpedagogikk gir deg en kombinert utøvende grad og praktisk-pedagogisk utdanning. Programmet er delt i tre spesialiseringer: Klassisk musikk, folkemusikk og jazz/pop/rock. I tillegg til hovedinstrument, som også kan være live elektronikk, vil du få undervisning i improvisasjon og bandinstrumenter. Det legges også stor vekt på sjangerbredde og kjennskap til musikalske uttrykk fra ulike deler av verden.

I løpet av de tre første studieårene gjennomgår du en rekke teoretiske og praktiske pedagogikkfag. Gjennom hele studieløpet prioriteres arbeidet med hovedinstrumentet, og fjerde studieår er i sin helhet viet hovedinstrument og valgemner. På denne måten kan du selv velge hva du vil fordype deg i. Det er gjennom hele studiet mye rom for sosialt og faglig samarbeid mellom studenter på alle studieår.

Etter endt studium

På bachelorstudiet i musikkpedagogikk får du en solid breddekompetanse og samtidig gode fordypningsmuligheter, og etter endt studium får du formell lærerkompetanse. Samtidig er studiet et godt grunnlag for videre masterstudier i både utøvende musikk, musikkpedagogikk og andre musikkrelaterte yrkesfunksjoner, både på Musikkhøgskolen og ved andre læresteder.

Les mer

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Konserter Kommende

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 18. des. 2023