studentene rapper.jpg

Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Normert studietid

4 år (240 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. Søknadsweb åpner 1. november.

> Les om søknad og opptaksprøver

Kort om studiet

Musikkpedagogikkstudiet ved NMH gjør deg til en allsidig musiker samtidig som du får lærerkompetanse for musikkskole, grunnskole og videregående opplæring.

Studieprogrammet er delt i tre sjangermessige spesialiseringer; klassisk musikk, folkemusikk og jazz/pop/rock. I tillegg til hovedinstrument, som også kan være live elektronikk, vil du få undervisning i improvisasjon og bandinstrumenter, og det legges vekt på sjangerbredde og kjennskap til musikalske uttrykk fra ulike deler av verden.

I løpet av de tre første studieårene gjennomgår du en rekke teoretiske og praktiske pedagogikkfag. Gjennom hele studieløpet er arbeid med hovedinstrumentet prioritert. Fjerde studieår er i sin helhet viet hovedinstrument og valgemner, slik at du selv kan velge hva du vil fordype deg i.

Les mer om fagmiljøet for musikkpedagogikk, og finn ut hvilke hovedinstrumentlærere du kan få ved å se på fagmiljøet som omfatter ditt instrument!

Studieplan for kandidatstudiet i musikkpedagogikk (startkull 2019)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det er et begrenset antall studieplasser.

Du forventes å ha et høyt nivå på hovedinstrumentet ditt, samt grunnleggende ferdigheter på instrumentene piano, sang og gitar. I tillegg kreves et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Egne krav om norskkunnskaper gjelder for kandidatstudiet i musikkpedagogikk.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

vegar.storsve.jpg

Vegar Richter Storsve

Førstelektor

Didaktikk