Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

John Vinge

Sek­sjons­sjef og første­ama­nu­en­sis

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

Musikkpedagogikk, musikkdidaktikk, grunnskolens musikkfag, klasseromsmetodikk, ensembledidaktikk, musikalsk barne- og ungdomskultur.

Biografi

John Vinge, PhD. er førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Han tok doktorgraden på en studie om musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen. Vinges undervisningserfaring inkluderer musikk i barnehagen, grunnskolen og videregående, samt undervisning i musikalske og pedagogiske fag i høyere musikkutdanning. Vinge er også utøvende musiker og plateprodusent og medvirker på flere album for norske artister. Han har komponert og produsert musikk til en rekke barneprogrammer for NRK. Hans viktigste forskningsinteresser er vurdering i musikkpedagogikk, utøvelse av musikkundervisning i skolen og teori om musikkdidaktikk.

Ett utvalg publikasjoner

  • Vinge, J. (2017). What is Good and Bad Children's Music? Exploring Quality and Value in Music for Children. Information (in press)
  • Ferm, C.T., Vinge, J., Väkevä, L., & Zandén, O. (2016). Assessment as learning in music education – the risk of «criteria compliance» replacing «learning» in the Scandinavian countries. Research Studies in Music Education. SAGE Publications.
  • Vinge, J. (2014). Vurdering i musikkfag: en deskriptiv, analytisk studie av musikklærer es vurderingspraksis i ungdomsskolen [Assessment in music education: a descriptive, analytic study of teachers assessment practice in lower secondary school] (Vol. 2014:1). Oslo: Norges musikkhøgskole.
  • Vinge, J. (2012). Analytiske og holistiske tilganger til vurdering: en teoretisk drøfting av vurderingsstrategier og vurderingshandlinger i musikkfaget [Analytic and holistic assessment approaches: a theoretical discussion on assessment strategies and –actions in the subject of music] (pp. S. 199-220). Oslo: Norges musikkhøgskole.

Utvalgt musikkproduksjon for NRK-Super

Prosjekter John Vinge er en del av