Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Akkordeon er et av de yngste instrumentene på kunstmusikkscenen. Det har likevel rukket å etablere en markant og internationalt anerkjent tradisjon i Skandinavia. Fagmiljøet for akkordeon på Norges musikkhøgskole er et solid fundament i den skandinaviske akkordeontradisjon, men å fortsatte utviklingen og utbredelsen av instrumentets muligheter, er også en svært viktig del.

Akkordeonet har et stort utviklingspotensiale – dette ønsker vårt fagmilljø å bidra til å utfolde. Undervisningen sikter mot å forberede studentene på et profesjonelt virke i mangfoldige musikalske sammenhenger, hvor akkordeonet inngår – eller kan tenkes å inngå.

Sentralt repertoar

Sentralt står samtidsmusikken, som er det klassiske akkordeonets kjernerepertoar. Her blir musikalsk fantasi og instrumentale teknikker utviklet og utfordret – og gjennom organisert samarbeid med komposisjonsstudenter merker studentene gleden ved å utvikle helt nytt repertoar. Til inspirasjon for dem selv, publikum og akkordeonets videre utvikling.

Samtidig er arbeidet med eldre repertoar og transkripsjonsmusikk essensielt for oppbygging av grunnleggende musikalsk forståelse, såvel som en solid instrumental teknikk og klangforståelse. Som en særegen hybrid mellom tasteinstrument og blåseinstrument stiller akkordeon krav til både fingermotorisk kontroll, og raffinert, organisk klangbehandling.

Kammermusikk er viktig for akkordeonister – ikke bare for at bygge opp avgjørende kompetense til virket som frilansmusiker, men også som utviklingskatalysator for eget spill og musikalsk formidlingsevne. Derfor arrangeres årlige kammerprosjekter innen enten fagmiljøet eller med andre instrumenter. Generelt oppmuntrer vi studentene til å delta i kammermusikalsk aktivitet.

Annen aktivitet

I forumtimene tar vi opp generelle musikalske og tekniske emner (innstuderingsteknikk, fingersetninger, besifringspill, repertoarkunnskap, improvisasjon, mental forberedelse), men også konserterfaring og trening i å lytte til og konstruktivt kommentere medstudentenens fremøfringer.

En årlig studentstyrt turné i regi av skolen, gir verdifull erfaring både med praktisk entreprenørskap og publikumskontakt, og to årlige besøk av gjesteprofessorer tilfører aktuelle impulser fra det internasjonale musikklivet.

Studiemuligheter

Historier

Prosjekter Relevante

Publisert: 4. jun. 2020 — Oppdatert: 13. sep. 2023