Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Akkordeon er et av de yngste instrumentene på kunstmusikkscenen. Det har likevel rukket å etablere en markant og internasjonalt anerkjent tradisjon i Skandinavia. Fagmiljøet for akkordeon på Norges musikkhøgskole har et solid fundament i den skandinaviske akkordeontradisjon, samtidig som det å fortsette utviklingen og utbredelsen av instrumentet er en svært side.

Akkordeonet har stort utviklingspotensiale – dette ønsker vårt fagmilljø å bidra til å utfolde. Undervisningen sikter mot å forberede studentene på et profesjonelt virke i mangfoldige musikalske sammenhenger, hvor akkordeonet inngår – eller kan tenkes å inngå.

Sentralt repertoar

Sentralt står samtidsmusikken, som er det klassiske akkordeonets kjernerepertoar. Her blir musikalsk fantasi og instrumentale teknikker utviklet og utfordret, og gjennom organisert samarbeid med komposisjonsstudenter merker studentene gleden ved å utvikle helt nytt repertoar. Dette til inspirasjon for dem selv, for publikum og for akkordeonets videre utvikling.

Samtidig er arbeidet med eldre repertoar og transkripsjonsmusikk essensielt for oppbyggingen av grunnleggende musikalsk forståelse, så vel som en solid instrumentalteknikk og klangforståelse. Som en særegen hybrid mellom tasteinstrument og blåseinstrument stiller akkordeon krav til både fingermotorisk kontroll og raffinert, organisk klangbehandling.

Kammermusikk er viktig for akkordeonister, ikke bare for å bygge opp avgjørende kompetanse til virket som frilansmusiker, men også som utviklingskatalysator for eget spill og musikalsk formidlingsevne. Derfor arrangeres årlige kammerprosjekter innen fagmiljøet eller med andre instrumenter. Generelt oppmuntrer vi studentene til å delta i kammermusikalsk aktivitet.

Annen aktivitet

I forumtimene tar vi opp generelle musikalske og tekniske emner (innstuderingsteknikk, fingersetninger, besifringsspill, repertoarkunnskap, improvisasjon, mental forberedelse), trener på konsertsituasjonen, og øver på å lytte til og konstruktivt kommentere på medstudentenes fremføringer.

En årlig studentstyrt turné i regi av skolen gir verdifull erfaring både med praktisk entreprenørskap og publikumskontakt, og to årlige besøk av gjesteprofessorer tilfører aktuelle impulser fra det internasjonale musikklivet.

Studer akkordeon på NMH

Studiemuligheter

Historier

Konserter Kommende

Prosjekter Relevante

Publisert: 4. jun. 2020 — Oppdatert: 19. mar. 2024