Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Det frie bachel­or­stu­di­et (FRI­BA)

En mann går ned en spiraltrapp omringet av hvit mur, bærende på en saksofon og et noteark.

Spiller du sjangeroverskridende musikk? Eller kanskje du vil studere flere ulike disipliner eller instrumenter ? Om de andre studieretningene ikke passer helt inn i dine ønsker som student, kan FRIBA være noe for deg.

Det frie kandidatstudiet (FRIKA) har fått nytt navn og kalles nå Det frie bachelorstudiet (FRIBA). Nettsidene oppdateres fortløpende.

På det frie bachelorstudiet får du muligheten til å kombinere innhold fra de øvrige studieprogrammene.

FRIBA legger opp til at du for eksempel kan studere både komposisjon og utøving, eller en fordypning i flere hovedinstrumenter. Jobber du innenfor sjangre som det ikke undervises i på de andre programmene, kan du benytte det frie bachelorstudiet som en plattform for din musikkutdanning, med utgangspunkt i relevante lærerkrefter og ressurser på NMH.

På FRIBA får du muligheten til å være med på å tilpasse ditt eget studium og benytte Musikkhøgskolens mangfoldige undervisningstilbud og faglige nettverk. Dette gjøres blant annet gjennom å kombinere emner fra ulike sjangerspesialiseringer.

Studenter som har toårig musikkutdanning, tilsvarende 1. avdeling på et av NMHs bachelorstudier, kan søke direkte til 2. avdeling.

Etter endt studium vil du vil ha en unik musikkutdanning som kan være springbrettet videre ut i et mangfoldig musikkliv - både nasjonalt og internasjonalt. Du vil ha lært mye om selvstendig arbeid og prosjektstyring.

Les mer

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Konserter Kommende

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 18. des. 2023