Overå i gangen

Masterstudiet i musikkterapi

Normert studietid

Heltidsstudium 2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad i musikkterapi og er en profesjonsutdanning til musikkterapeut. En musikkterapeut arbeider med barn, unge, voksne og eldre i forhold til målsettinger som vedrører helse og behandling, livskvalitet og utvikling i et individuelt og økologisk (systemisk/samfunnsorientert) perspektiv. Sentralt i studiet står bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Studiet er satt sammen av to deler; en profesjonsdel og en vitenskapelig del. I profesjonsdelen inngår fag som relasjon og kommunikasjon, praktisk rettet teori og metode, terapeutisk improvisasjon, musikalske støtteemner og konsertproduksjon på helseinstitusjoner.

Den vitenskapelige delen omfatter faget musikkterapi i perspektiv samt vitenskapsteori og metode. Masteroppgaven ligger også under denne delen.

Praksis foregår i begge studieår. NMH får stadig nye praksisplasser. Disse praksisplassene kan i sin tur generere nye stillinger for musikkterapeuter. Aktuelle praksisarenaer kan være knyttet til pedagogiske fagsentra for barnehager, skole og voksenopplæring, barnevern, psykisk helsearbeid, sykehus, rusomsorg, kriminalomsorg, sykehjem og seniorsentre, m.m.

Masterstudiet i musikkterapi blir ikke lyst ut som deltidsstudium for studieåret 2020/2021. Deltidsvarianten av studiet skal gjennom en større evaluering før det blir avgjort om det skal tilbys nye studieplasser. 

Studieplan for mastergradsstudiet i musikkterapi (startkull 2019)

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som må omfatte

Studier i musikk, pedagogikk eller psykologi, yrkesutdanninger som lærer, førskolelærer og sykepleier er eksempler på utdanning som sammen med fullført årsstudium i musikk og helse tilfredsstiller dette kravet.

I tillegg kreves det bestått opptaksprøve.

Søkere som har fullført toårig videreutdanning i musikkterapi fra Østlandets musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole eller Høgskulen i Sandane, som ønsker å ta en mastergrad, kan få innpasset sin tidligere utdanning slik at de bare følger den vitenskapelige delen. Disse søkerne skal ikke møte til ordinær opptaksprøve.

For opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi gjelder egne krav til norskkunnskaper.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i musikkterapi.

Masterstipend historieprosjektet   

NMHs historieprosjekt lyser ut masterstipend på 30 000 kroner til studenter som vil gjøre (skriftlige) masterarbeider med temaer som er relevante for prosjektet. Les mer om stipendet og hvordan du søker her.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

E-post: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

monika.overa.jpg

Monika Overå

Universitetslektor

Musikkterapi

Fagmiljø profilbilde musikkterapi
Musikkterapi

Musikalsk samhandling mellom mennesker for å øke livskvalitet og helse.