Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mas­ter­stu­di­et i musikk­te­ra­pi

En student sitter i en lyttering og viser hvordan de fem andre skal spille på instrumentene sine.

Er du interessert i å jobbe med mennesker og utforske sammenhengen mellom musikk og helse?

OBS! Studieprogrammet er under revidering og vil bli lyst ut våren 2023. Du kan søke om opptak fra 15. mars. Søknadsfrist er 15. april 2023. Opptaksprøver vil bli gjennomført i mai 2023.


På masterstudiet i musikkterapi lærer du å bruke musikk for å hente fram ressurser hos mennesker med ulike utfordringer. Sentralt i studiet står musikkens evne til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Studiet har en spennende kombinasjon av det praktiske og det teoretiske, med emner som improvisasjon, relasjonskunnskap, vitenskapsteori og forskningsmetode. Du vil lære hvordan musikk kan skape nye muligheter for kommunikasjon og utvikling.

Teoretisk og praksisnær undervisning

Ønsker du å bruke musikk i relasjonelt arbeid og vil jobbe ressursorientert i møte mellom musikk og mennesket gjennom en god kombinasjon av praksis og teori? Da er dette studiet for deg.

Studiet inneholder teoretisk og praksisnær undervisning, og du vil ha praksis på flere felt i løpet av studieløpet. Sammensetningen av fag er unik og du vil ta del i et felt i utvikling.

Etter endt studium

Masterstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad og en profesjonsutdanning. Du får en bred og rik kompetanse som kan nyttes innenfor mange ulike praksisfelt. Musikkterapeuter jobber blant annet innenfor barnevern, sykehjem, sykehus, rusbehandling, fengsel, skole, barnehage, kulturskole og psykisk helsevern. Som musikkterapeut vil du kunne jobbe innen helse og behandling, livskvalitet og utvikling – med barn, unge, voksne og eldre.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 7. nov. 2022