Overå i gangen

Masterstudiet i musikkterapi

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad i musikkterapi og er en profesjonsutdanning til musikkterapeut. En musikkterapeut arbeider med barn, unge, voksne og eldre i forhold til målsettinger som vedrører helse og behandling, livskvalitet og utvikling i et individuelt og økologisk (systemisk/samfunnsorientert) perspektiv. Sentralt i studiet står bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Studiet er satt sammen av to deler; en profesjonsdel og en vitenskapelig del. I profesjonsdelen inngår fag som relasjon og kommunikasjon, praktisk rettet teori og metode, terapeutisk improvisasjon, musikalske støtteemner og konsertproduksjon på helseinstitusjoner.

Den vitenskapelige delen omfatter faget musikkterapi i perspektiv samt vitenskapsteori og metode. Masteroppgaven ligger også under denne delen.

Praksis foregår i begge studieår. NMH får stadig nye praksisplasser. Disse praksisplassene kan i sin tur generere nye stillinger for musikkterapeuter. Aktuelle praksisarenaer kan være knyttet til rusomsorg, kriminalomsorg, rehabilitering av personer med Multippel Sklerose (MS) og arbeid med demensrammede personer.

Studieplan for mastergradsstudiet i musikkterapi (startkull 2017)

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som må omfatte:

Studier i musikk, pedagogikk eller psykologi, yrkesutdanninger som lærer, førskolelærer og sykepleier er eksempler på utdanning som sammen med fullført årsstudium i musikk og helse tilfredsstiller dette kravet.

I tillegg kreves det bestått opptaksprøve.

Søkere som har fullført to-årig videreutdanning i musikkterapi fra Østlandets musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole eller Høgskulen i Sandane, som ønsker å ta en mastergrad, kan få innpasset sin tidligere utdanning slik at de bare følger den vitenskapelige delen. Disse søkerne skal ikke møte til ordinær opptaksprøve.

For opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi gjelder egne krav til norskkunnskaper.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i musikkterapi

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

tone.s.kvamme.jpg

Tone Kristine S Kvamme

Førsteamanuensis

Musikkterapi