Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikkterapifeltet er tverrfaglig og omfatter fag som psykologi, spesialpedagogikk, musikkvitenskap og helsefag i kombinasjon med musikk. En sentral målsetting er å utvikle ferdigheter innen kommunikasjon og sosialt samspill gjennom bruk av instrumenter, stemmen og egen tilstedeværelse. Improvisasjon er sentralt, både i den musikalske og den mellommenneskelige utvekslingen.

Musikkterapeutisk arbeid er personlig givende og utfordrende, og fagmiljøet er en øvingsarena for praktisering. Musikkterapeuter jobber ofte med sårbare mennesker eller mennesker som befinner seg i utfordrende livssituasjoner. Det kan være personer med utviklingshemming, demens, rusutfordringer, eller andre fysiske eller psykiske helseutfordringer.

Da jeg oppdaget musikkterapistudiet på Musikkhøgskolen så tenkte jeg bare "Yes!". Her er det beste fra begge verdener, her kan jeg kombinere musikken og mennesket.

Tora Söderström Gaden Musikkterapeut

Musikkterapi har et sterkt fagmiljø på Musikkhøgskolen som omfatter Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH). Resultater fra musikkterapeutisk praksis og forskning har blant annet ført til klare anbefalinger om musikkterapi i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av psykoser og rusbehandling.

Fagmiljøet er med på stadig å utvide feltet der musikkterapien kan ha en betydning for mennesker. Etablerte jobber finnes innen helse og omsorg, kultur og undervisning, og musikkterapeuter er selv med på å skape og utforme egne arbeidsplasser.

Studiemuligheter

Historier

Prosjekter Relevante

Publisert: 10. mar. 2020 — Oppdatert: 25. jan. 2024