Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Marie Strand Skånland: Mobil musikklytting som musikalsk hverdagsressurs

En kvalitativ studie av bruken av MP3-spillere som et medium for musikalsk egenomsorg.

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Studien undersøker hvordan bruken av mp3-spillere kan fungere som et medium for musikalsk egenomsorg. Studien ligger innenfor fagområdet musikkterapi, med sterke forbindelser til de musikkvitenskapelige områdene musikksosiologi og musikkpsykologi. Studien har også en forbindelse til medievitenskap, i den forstand at mp3-spilleren fungerer som et teknologisk medium for musikklytting. Undersøkelsen, som er en kvalitativ, eksplorerende studie basert på dybdeintervjuer, vil belyse hvordan nye medier kan ha betydning for hvordan mennesker bruker musikk i hverdagen for å forvalte og regulere sitt psykiske og fysiske velvære.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: A technology of well-being. A qualitative study on the use of MP3 players as a medium for musical self-care.

Avhandlingen er en monografi. Den er tilgjengelig i NMHs bibliotek. Avhandlingen er ikke tilgjengelig digitalt.

Avhandlingen er skrevet på engelsk.

Artikler relevante

Publisert: 6. jan. 2017 — Oppdatert: 21. feb. 2024