Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Lisa Bonnár Stjernø: Liv og vuggesang

Hva betyr egentlig vuggesang for foreldre og deres barn?

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Bonnárs avhandling er en kvalitativ studie av 20 norske foreldre som synger for barna sine før leggetid. Gjennom dybdeintervjuer og videoopptak har hun fokusert på foreldrenes egne erfaringer og deres beskrivelser av sangstundens positive innvirkning på barnet.

Hun omtaler henholdsvis forelder-barn-relasjonen, foreldrenes mestringsfølelse og foreldre og barns felles velvære gjennom tre meningslag: "Nurturing", "Building" og "Mastery".

Studien har en holistisk tilnærming til foreldrenes musikalitet og bevissthet om egen tilstedeværelse og sensitivitet i møte med barnet før leggetid. Studien gir støtte til og nyanserer Stephen Malloch og Colwyn Trevarthens teori "Communicative Musicality".

Bonnár utforsker og argumenterer for en særegen form for "musical mindfulness" som vuggesangen tilbyr. Vuggesang, slik foreldrene erfarer det, er et nyttig og viktig redskap i hverdagen med barna. Gjennom den kan barna og de selv falle til ro, de kan uttrykke omsorg og kjærlighet, bygge familie og kulturell tilhørighet og identitet, skape en god og varm atmosfære og oppnå samstemthet og økt tilstedeværelse.

Vuggesangen blir raskt et hverdagsritual og en integrert del av forelder-barn-relasjonen. Sangstunden bidrar til velvære ved leggetid, men er avhengig av foreldrenes timing, deres emosjonelle tilnærming og dynamisk balansering mellom variasjon og repetisjon, grensesetting og fleksibilitet.

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingens fulle tittel: Life and Lullabies. Exploring the basis of meaningfulness in parents’ lullaby singing

Avhandlingen er en monografi, og den er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Avhandlingen er skrevet på engelsk.

Artikler relevante

Publisert: 22. apr. 2014 — Oppdatert: 21. feb. 2024