Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

DIGI-MUSIKK-A(L)SK

DIGI-MUSIKK-A(L)SK er tverrfaglige, digitale, musiske temaopplegg for barn og unge som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Om prosjektet

Forskernes mål er å utarbeide, produsere og tilgjengeliggjøre tverrfaglige temaopplegg for barn og unge som bruker ASK (alternativ supplerende kommunikasjon: norsk med tegnstøtte og/eller visuelle symboler som WLS og PCS). Musiske aktiviteter som sanger, rim og regler, dans og samspill får en særlig viktig plass.

Prosjektstøtten vil bli brukt til å lage en prototyp av DIGI-MUSIKK-A(L)SK som kan prøves ut og evalueres i andre fora enn Haug skole og ressurssenter, og som på sikt kan gjøres tilgjengelig for «alle» over nettet.

En del av POLYFON

Merete Lippert Tobiassen ved Haug skole og ressurssenter og Karette Stensæth fikk nylig POLYFON-støtte til prosjektet.

POLYFONs vitenskapelige komité skrev i sin vurdering av søknaden: «Søknaden er godt begrunnet i en nyskapende og kreativ tilnærming til opplegg for kommunikasjon og arbeid med spesialskoleelever gjennom digitale medier. Eksemplene i søknaden på opplegg i applikasjonen Book Creator gir et meget godt inntrykk av hvordan oppleggene kan utvikle seg. Det faglige grunnlaget, og deltagernes erfaring virker meget solid. Prosjektets målsettinger er svært relevante og realistiske. Betydningen for praksis er godt begrunnet. Slik kommisjonen ser det, ligger det et stort potensial i videreutvikling av slike arbeidsformer, både gjennom utvikling av gode nettsider og eventuelt gjennom en egen applikasjon for supplerende kommunikasjon gjennom musikk».

Artikler relevante

Publisert: 1. des. 2021 — Oppdatert: 20. feb. 2023