Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Karette Annie Stensæth

Pro­fes­sor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Musikk og helse
 • Musikkterapi
 • Akademisk skriving
 • Improvisasjon
 • Kvalitativ forskningsmetode
 • Bakhtin, Mikhail

Stensæth er ledar for CREMAH med ansvar for:

Undervisning

 • Forskningsmetode (kvalitativ metode, videoanalyse, hermeneutikk)
 • Musikkterapifaget i perspektiv (improvisasjon, dialogfilosofi)
 • Rettleiing (master, ph.d.)
 • Skrivekurs

Publikasjoner

 • Homeside Roundtable: participant experiences in research examining music and reading for dementia Helen Odell-Miller ,  Karette Stensæth 2021
 • Presentasjon av Homeside på den interaktive Utstillingen "Fremdeles her" i Bergen, 21. september, 2021 Karette Stensæth ,  Kjersti Johansson ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kristi Stedje 2021
 • “Korleis kan musikk vere ein helseressurs for meg i mitt liv som musikar og i en verden saman med andre?” Eit keynote-foredrag basert på resultata frå den den nordiske surveyen frå 2020, "Music as a resource for psychological health for music professionals." Karette Stensæth 2021
 • Rekrutteringsvideo, Homeside, et prosjekt om demens, musikk, lesing for og med par der en har demens: https://www.facebook.com/HomesideNorge/videos/345497753632045 Karette Stensæth ,  Kjersti Johansson 2021
 • Creative Peacemeal Podcast Karette Stensæth, Music Therapist Listen to Norwegian Music Therapist, Karette Stensæth, talk about how she got into the field, current projects, what she hopes for the future of music therapy, as well as diving into philosophy, and the importance of the here and now. Dr. Karette Stensæth is Associate Professor in Music Therapy at the Norwegian Academy of Music, where she also works as the Director of CREMAH (Centre of Research in Music and Health). In ad Karette Stensæth 2021
 • Strategies for recruiting people with dementia to music therapy studies: Systematic review Felicity Baker ,  Jonathan Pool ,  Kjersti Johansson ,  Thomas Wosch ,  Anna Bukowska ,  Aleksandra Kulis ,  Laura Blauth ,  Karette Stensæth ,  Imogen Clark ,  Helen Odell-Miller 2021
 • People Living with Dementia to Use Music Therapeutically at Home Design Opportunities. Karette Stensæth ,  Felicity Baker ,  R. Carrasco ,  Anna Bukowska ,  Imogen, N. Clark ,  Libby Flynn ,  Kate McMahon ,  Helen Odell-Miller ,  Jeanette Tamplin ,  Tanara Sousa Viera ,  Jenny Waycott ,  Thomas Wosch 2020
 • Empowering Caregivers of People Living with Dementia to Use Music Therapeutically at Home Karette Stensæth ,  Felicity Baker ,  Carrasco Romina ,  Anna Bukowska ,  Imogen Clark ,  Libby Flynn ,  Kate McMahon ,  Helen Odell-Miller ,  Jeanette Tamplin ,  Tanara Sousa Viera ,  Jenny Waycott ,  Thomas Wosch 2020
 • Nuets responsivitet – når det fremmede og det uperfekte setter premissen! Et filosofisk essay om musikalsk improvisasjon Karette Stensæth ,  Bjørn Howard Kruse 2020
 • Kari og Ola dansar, som dei alltid har gjort. Det er fint at dei kan, sjølv om Kari har Alzheimer. Ein presentasjon om Homeside, og utfordringar med isolasjon og korona hos par som lever med demens og som bur saman, heime. Kva kan musikk - og ein ativitet som dans - bety som verktøy for eit par som Kari og Ola? Karette Stensæth 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Karette Annie er en del av