Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Karette Annie Stensæth

Pro­fes­sor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Musikk og helse
 • Musikkterapi
 • Akademisk skriving
 • Improvisasjon
 • Kvalitativ forskningsmetode
 • Bakhtin, Mikhail

Stensæth er ledar for CREMAH med ansvar for:

Undervisning

 • Forskningsmetode (kvalitativ metode, videoanalyse, hermeneutikk)
 • Musikkterapifaget i perspektiv (improvisasjon, dialogfilosofi)
 • Rettleiing (master, ph.d.)
 • Skrivekurs

Publikasjoner

 • Nuets responsivitet – når det fremmede og det uperfekte setter premissen! Et filosofisk essay om musikalsk improvisasjon Karette Stensæth ,  Bjørn Howard Kruse 2020
 • Kari og Ola dansar, som dei alltid har gjort. Det er fint at dei kan, sjølv om Kari har Alzheimer. Ein presentasjon om Homeside, og utfordringar med isolasjon og korona hos par som lever med demens og som bur saman, heime. Kva kan musikk - og ein ativitet som dans - bety som verktøy for eit par som Kari og Ola? Karette Stensæth 2020
 • Treng deltakarar til demensprosjekt! Gunnhild Sindre ,  Karette Stensæth 2020
 • Foredrag om Homeside med utdeling av brosjyrer på Oppsal treffsenter 60 pluss og Deichman Oppsal, i anledning Verdens Alzheimerdag 21. Spetember, 2020 Karette Stensæth 2020
 • Er musikk- og leseaktiviteter positivt for helse og livskvalitet? Har du lyst til å delta i forskning på musikk- og leseaktiviteter for par der den ene har demens? Forskere fra Norges musikkhøgskole søker kontakt med hjemmeboende par.Forskningsprosjektet HOMESIDE har som mål å undersøke hvilken effekt musikk- og leseaktiviteter kan ha for hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste. Bente Wallander ,  Karette Stensæth ,  Kjersti Johansson ,  Kristi Stedje 2020
 • Om Homeside - og rekrutteringshjelp og samarbeid med Hukommelsesklinikken ved Ullevål sykehus. Karette Stensæth 2020
 • Når klienten ikke vil ha ‘terapi’ – rundebord om terapibegrepet i musikkterapi tilknyttet psykisk helse, rus og ungdom. Gisle Fuhr ,  Karette Stensæth ,  Hans Petter Solli ,  Ingelill Eide ,  Ola Mo ,  Kari Duesten ,  Marte Halås Anyan 2020
 • HOMESIDE – Hjemmebaserte musikk- og leseaktiviteter for personer med demens og deres nærmeste. Karette Stensæth ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kjersti Johansson 2020
 • KEYNOTE: En rød tråd? Samstemmighet og mangfold i norsk musikkterapi Karette Stensæth 2020
 • Music as a resource for psychological health for music professionals: A Nordic survey Karette Stensæth ,  Lars Ole Bonde ,  Suvi Saarikallio ,  Eva B Horwitz ,  Ola Ekholm 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Karette Annie er en del av