Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Sang i eldreomsorgen

Syngende sykepleiere

Hva betyr sangen i programmet Sang i eldreomsorgen for enkeltbeboere og deres nærmeste for trivsel, aktivitet og sosialt fellesskap? Dette er spørsmål musikkterapeut Kristi Stedje skal forske på. Hun er daglig leder for Sang i eldreomsorgen og er hyret inn av CREMAH for å studere verdien av eldre personers deltagelse i programmet.

Sang i eldreomsorgen er en av hovedsatsningene i Krafttak for sang, og har siden 2015 etablert syngende eldreinstitusjoner rundt om i landet. I en syngende eldreinstitusjon får ansatte, frivillige og pårørende opplæring av bruk av sang med beboere, samt veiledning.

Gjennom individuelle intervjuer med ansatte, fokusgruppeintervjuer og deltakende observasjon følges tre syngende eldreinstitusjoner gjennom 2018. Førsteamanuensis ved NTNU Kari Bjerke Batt-Rawden foretar datainnsamlingen. Hun analyserer materialet med fokus på hvordan programmet påvirker institusjonen som system, i hvilken grad programmet bidrar til implementering og hvordan de involverte synes programmet fungerer i praksis både når det gjelder innhold og gjennomføring.

Kristi Stedje analyserer dataene og diskuterer på hvilken måte programmet kan plasseres i en musikkterapeutisk kontekst og forstås innenfor rammen av musikkterapifaglig teori.

CREMAH er fra juni 2018 partner i den nasjonale satsningen Krafttak for sang og støtter og samarbeider med Sang i eldreomsorgen om dette følgeforskningsprosjektet i 2018 – 2019.

Artikler relevante

Publisert: 2. jul. 2018 — Oppdatert: 22. feb. 2023