Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

HOMESIDE

En eldre mann og dame sitter i en sofa. Damen leser på noe fra en iPad og mannen sitter med en gitar på fanget og smiler.

HOMESIDE er et stort EU-finansiert prosjekt som undersøker effekt av musikk- og leseprogram for hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste.

Silje Måseide

HOMESIDE er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som involverer nesten 1000 deltakere. Prosjektet retter seg mot personer med demens som bor hjemme, og deres pårørende. Vi undersøker om det å gjøre enten musikkaktiviteter eller leseaktiviteter sammen kan ha en positiv effekt på helse, livskvalitet og symptomer på demens.

Musikk- og leseprogrammene

Opplegget i HOMESIDE blir individuelt tilrettelagt interessene, tilgjengeligheten, behovet og demensutviklingen til den enkelte. Musikkaktiviteter kan være å synge kjente sanger, bevege seg til musikk, lytte til musikk eller spille på instrumenter. Aktivitetene i leseprogrammet kan bestå av å lese høyt for hverandre, fremsi for eksempel tekster, vers eller dikt for hverandre, lytte til lydbok eller spille med ord.

Hva slags forskning gjøres?

Studien er en trearmet, randomisert, kontrollert studie (RCT): Én gruppe får musikkprogram, og denne gruppen sammenlignes med en annen gruppe som får leseprogram, samt en gruppe som får standard omsorg (og dermed ingen andre opplegg).

Det primære målet er å teste effekten av de tre måneders hjemmebaserte musikk- og leseprogrammene på atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. For å måle dette brukes måleinstrumentet NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire). Andre mål i HOMESIDE er blant annet å undersøke effekt på deltakernes opplevde livskvalitet, symptomer på depresjon, kognisjon, opplevelse av mestring og motstandskraft, samt kvaliteten på relasjonen mellom personen med demens og partneren. Standardiserte spørreskjema blir brukt for å måle eventuelle endringer. Vi undersøker også kostnadseffektivitet.

Hvem er forskerne?

Forskere fra fem land deltar i HOMESIDE: Australia, Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge. Internasjonal prosjektleder er professor Felicity Baker ved Universitet i Melbourne i Australia. Baker er også professor II ved Norges musikkhøgskole. Dr. Jeanette Tamplin, også ved Universitetet i Melbourne, er leder for den australske delen av prosjektet. Professor Helen Odell-Miller leder teamet ved Anglia Ruskin-universitetet i Storbritannia. Professor Thomas Wosch leder teamet i Universitet for anvendt vitenskap i Würzburg-Schweinfurt i Tyskland, og doktor Anna Bukowska leder teamet ved Universitet for fysisk opplæring og utdanning i Krakow, Polen.

Professor Karette Stensæth ved Musikkhøgskolens leder det norske teamet. I det norske forskerteamet inngår også førsteamanuensis Tone S. Kvamme, postdoktor Kjersti Johansson og ph.d.-stipendiat Kristi Stedje. I tillegg er flere fagpersoner engasjert i prosjektet.

Finansiering

Tildelingen er gitt gjennom EUs fellesprogram for nevrodegenerative sykdommer (JPND). Norges forskningsråd finansierer den norske partneren Norges musikkhøgskole (NMH), representert ved Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH).

Artikler relevante

Publisert: 11. nov. 2019 — Oppdatert: 7. sep. 2023