Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tone Kristine Sæther Kvamme

Første­ama­nu­en­sis

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Publikasjoner

  • Forskningsprosjektet Homeside Tone Sæther Kvamme 2021
  • The Research Project Homeside Tone Sæther Kvamme 2021
  • Hvordan finne tonen med personer med demens? Om musikk som verktøy i kommunikasjon og samvær Tone Sæther Kvamme 2021
  • Hvorfor kan det være helsefremmende å bruke musikk med eldre mennesker? (med demens) Tone Sæther Kvamme 2021
  • Presentasjon av Homeside på den interaktive Utstillingen "Fremdeles her" i Bergen, 21. september, 2021 Karette Stensæth ,  Kjersti Johansson ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kristi Stedje 2021
  • Om forskningsprosjektet Homeside Tone Sæther Kvamme 2020
  • Presentasjon av forskningsprosjektet Homeside Tone Sæther Kvamme 2020
  • Å finne tonen - om musikk og demens Tone Sæther Kvamme 2020
  • Indirekte musikkterapi i feltet eldrehelse Kjersti Johansson ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kristi Stedje ,  Solgunn Knardal ,  Olaug Sandve ,  Hilde Kirkerud 2020
  • HOMESIDE – Hjemmebaserte musikk- og leseaktiviteter for personer med demens og deres nærmeste. Karette Stensæth ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kjersti Johansson 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Tone Kristine Sæther er en del av