Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

MUSIKARO

MUSIKARO: Om verktøy for bruk av musikk for mennesker med kognitiv svikt og demens.

Det vi ønsker å følge med på i dette forprosjektet er hvordan tekniske løsninger, tilgjengelighet og tilrettelegging kan utvikles slik at en teknologisk plattform for preferansemusikk skal kunne bli brukt av personer med kognitiv svikt og med demens og av helsepersonell. Vi vil se på om de ulike elementene i det totale systemet gjøres tilstrekkelig brukervennlige. Metodikken for datafangst er benyttet i tidligere forskningsprosjekter.

For å sikre at verktøyet er attraktivt og mulig å bruke for personer med kognitiv svikt og med demens og for helsepersonell, vil alle ledd i forprosjektet følges av semistrukturerte intervjuer og spørreskjemaer. Vi vil også vurdere fokusgrupper som en del av datainnsamlingen.

Formål

Hovedmålet i forprosjektet er å utvikle og teste en teknologi som gjør det mulig å avspille musikk fra en forhåndsdefinert spilleliste, det vil si fra fire tilgjengelige CD-er, utviklet av Geriatrisk ressurssenter, og som alle inneholder musikk fra ulike musikkategorier.

Kravet til teknologien er at helsepersonell enkelt skal kunne avspille musikk som brukerne liker, altså det vi forstår som preferansemusikk. Den enkeltes preferansemusikk settes sammen til en spilleliste som gjelder for han eller henne.

Finansiering

Forprosjektet mottar støtte fra Forskningsrådet

Artikler relevante

Publisert: 16. okt. 2015 — Oppdatert: 3. sep. 2020