Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Tone Kristine Sæther Kvamme

Asso­ci­ate Professor

Music Education and Music Therapy Department

Publications

  • Å finne tonen - om musikk og demens Tone Sæther Kvamme 2020
  • Indirekte musikkterapi i feltet eldrehelse Kjersti Johansson ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kristi Stedje ,  Solgunn Knardal ,  Olaug Sandve ,  Hilde Kirkerud 2020
  • HOMESIDE – Hjemmebaserte musikk- og leseaktiviteter for personer med demens og deres nærmeste. Karette Stensæth ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kjersti Johansson 2020
  • When and where is music therapy necessary in dementia care and geriatric psychiatry? Tone Sæther Kvamme ,  Solgunn Knardal 2019
  • HOMESIDE: home-based family caregiver-delivered music and reading interventions for people living with dementia: protocol of a randomised controlled trial Felicity Baker ,  Jodie Boska ,  Sabine Braat ,  Anna Bukowska ,  Imogen N. Clark ,  Ming H Hsu ,  Tone Sæther Kvamme ,  Nicola Lautenschlager ,  Young-Eun C. Lee ,  Agnieszka Smrokowska-Reichmann ,  Tanara Vieira Sousa ,  Karette Stensæth ,  Jeanette Tamplin ,  Thomas Wosch ,  Helen Odell-Miller 2019
  • Presentasjon av HOMESIDE, et forskningsprosjekt om musikk, lesing og demens Kjersti Johansson ,  Tone Sæther Kvamme 2019
  • To find the tone. A project on music and dementia Tone Sæther Kvamme 2018
  • Nye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demens Tone Sæther Kvamme 2017
  • Spillerom, P2 om musikk og demens Tone Sæther Kvamme 2016
  • Musikaro, velferdsteknologi med musikk Tone Sæther Kvamme 2016
View all publications in Cristin

Projects Tone Kristine Sæther participates in