Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kristi Stedje

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Publikasjoner

  • Vi søker deltakere til forskningsprosjekt om musikkterapi, lesing og demens. Erik Engblad ,  Kristi Stedje ,  Harald Berggren ,  Eva Haukedalen 2020
  • Er musikk- og leseaktiviteter positivt for helse og livskvalitet? Har du lyst til å delta i forskning på musikk- og leseaktiviteter for par der den ene har demens? Forskere fra Norges musikkhøgskole søker kontakt med hjemmeboende par.Forskningsprosjektet HOMESIDE har som mål å undersøke hvilken effekt musikk- og leseaktiviteter kan ha for hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste. Bente Wallander ,  Karette Stensæth ,  Kjersti Johansson ,  Kristi Stedje 2020
  • Indirekte musikkterapi i feltet eldrehelse Kjersti Johansson ,  Tone Sæther Kvamme ,  Kristi Stedje ,  Solgunn Knardal ,  Olaug Sandve ,  Hilde Kirkerud 2020
  • Indirekte musikkterapi i eldreomsorgen Kristi Stedje ,  Beatrix Van Doorn 2020
  • Singing as a health-promoting activity in elderly care: a qualitative, longitudinal study in Norway Kari Bjerke Batt-Rawden ,  Kristi Stedje 2020
  • Musikk og sang i demensomsorg Kristi Stedje 2020
  • Musikk i miljøbehandling Kristi Stedje 2020
  • Klar Tales julenummer Kristi Stedje ,  Cathrine Kahrs 2019
  • Implementation of caregiver singing in eldrerly care - following research on the national project "Singing elderly care" Kristi Stedje ,  Kari Bjerke Batt-Rawden 2019
  • HOMESIDE. Rekrutteringsvideo Karette Stensæth ,  Sture Vareide ,  Kristi Stedje 2019
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Kristi er en del av