Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikkverksted for unge asylsøkere (MUA)

Dette prosjektet skal undersøke unge asylsøkeres erfaringer med å delta på et tverrfaglig musikkverksted.

Om prosjektet

Prosjektet «Musikkverksted for unge asylsøkere (MUA). Et pilotprosjekt» er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og JM Norway.

JM Norway er den norske avdelinga av Jeunesses Musicales International (JMI), som beskrives som verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. Siden 2012 har JM Norway holdt musikkverksteder for barn og unge på asylmottak rundt om i Norge. Målet med musikkverkstedene er å gi gode musikk- og kulturopplevelser, samt å skape et trygt og positivt pusterom i en tid som for deltakerne er prega av mye venting og usikkerhet.

Målet med dette pilotprosjektet som nå har fått støtte er å undersøke unge asylsøkeres erfaringer med å delta på et tverrfaglig musikkverksted med musikkterapeuter i samarbeid med profesjonelle musikere med mangfoldskompetanse. Prosjektet er utvikla i samarbeid med Østnorsk jazzsenter og Samspill International Music Network, og ett delmål med prosjektet er å undersøke de medvirkende musikernes opplevelse av å delta i et tverrfaglig musikkprosjekt.

En del av POLYFON

Prosjektet har nylig fått tildelt POLYFON-støtte. I sin vurdering av prosjektet, framhever den vitenskapelige komitéen i POLYFON blant annet at prosjektet er godt begrunnet og planlagt, at relevante samarbeidspartnere er med og at formidlingsplanen er gjennomtenkt og tydelig.

Artikler relevante

Publisert: 1. des. 2021 — Oppdatert: 22. feb. 2023