Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

RHYME

Dynamic Rock

Kan interaktive musikkmøbler skape interaksjon i familier med funksjonshemmede barn? Kan dette i så fall gi bedre helse og økt livskvalitet for dem?

Prosjektet "RHYME. Co-creation through tangible interaction and music" handler om at mennesker med og uten omfattende funksjonshemminger skaper noe sammen ved bruk av interaktive IKT-baserte ting.

Visjonen var at de samskapende tingene ville kunne utvide muligheter for kommunikasjon. Dette kunne bidra til å styrke helse, velvære og livskvalitet, og redusere passivitet og isolasjon hos brukerne. Det var også et mål å utvikle ny kunnskap om sammenhenger mellom musikk, helse og teknologi.

Objekter og prototyper

Forskerne designet, programmerte og produserte objekter i grenseland mellom møbler og leker som lyser opp, skifter farge eller lager musikk. Disse objektene ble laget med elektroniske tekstiler, også kalt smarte tekstiler. Elektronikk er integrert i tekstilene slik at de programmeres til å gjøre noe ”smart”.

Nye spennende prototyper av de interaktive musikkmøblene var klare for testing juni 2014. Disse kalles Polly World og var de siste i rekken av samskapende ting fra RHYME-prosjektet. Antologien Music, Health, Technology and Design i Skriftserien fra Senter for musikk og helse oppsummerer noen av resultatene fra RHYME-prosjektet. Les mer om boken, som ble publisert i november 2014.

Objektene fungerer som aktører og har egenskaper som aktiviserer på flere nivåer. De er programmert til å ta initiativ og stimulere barn både med og uten funksjonsnedsettelse. Samtidig engasjerer de flere familiemedlemmer til samspill.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet var et samarbeid mellom Senter for musikk og helse (nå CREMAH), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo. Det ble også utviklet i samarbeid med Haug skole og ressurssenter. Fra Senter for musikk og helse deltok Even Ruud og Karette Stensæth (postdoc.). Prosjektet startet i 2010 og gikk over fem år, finansiert med 10 millioner kroner fra Norges forskningsråd.

Artikler relevante

Publisert: 2. nov. 2016 — Oppdatert: 11. jan. 2021