Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gro Trondalen: Klingende relasjoner

En musikkterapistudie av “signifikante øyeblikk” i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi.

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Musikkterapi er en kreativ ressursorientert terapiform, der mennesker får mulighet til å påvirke egne liv gjennom musikalsk utøvelse. Avhandlingen belyser musikkterapeutiske prosesser som oppstår på bakgrunn av musikalske improvisasjoner. Den klinisk teoretiske forankringen er basert på (nyere) utviklingspsykologi, mens den vitenskapsteoretiske forståelsen er koplet opp mot både fenomenologiske og hermeneutiske perspektiver.

Hovedfokus er hvordan musikalsk samspill kan legge til rette for "signifikante øyeblikk" for unge mennesker med anoreksi. Temaet belyses gjennom Trondalens egen musikkterapipraksis. Det første eksemplet fokuserer på "egenlytting" med en ung kvinne (AN/R), mens det andre tar utgangspunkt i aktiv improvisering med en ung mann (AN/B). Gjennom analyse av klingende musikk og mellommenneskelige prosesser som oppstår i musikkterapi, vises betydningen av nye relasjonelle erfaringer, der klientene påvirker og lar seg påvirke gjennom kroppslig-musikalsk samspill med musikkterapeuten. Rigide og stivnede relasjonelle adferdsmønstre er ofte utpreget for mennesker med anoreksi. Musikalsk samspill tilbyr en arena for å utforske og utvikle nye samspillmønstre, samt erfare å kunne regulere og kontrollere indre og ytre spenning.

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingens fulle tittel: Klingende relasjoner: en musikkterapistudie av "sigifikante øyeblikk" i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi.

Avhandlingen er en monografi. Den er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Avhandlingen er skrevet på norsk.

Artikler relevante

Publisert: 12. jan. 2017 — Oppdatert: 21. feb. 2024