Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gro Trondalen

Pro­fes­sor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Publikasjoner

  • Music therapy as an adjunct in cardiac device lead extraction procedures: A randomized controlled trial Stine Camilla Blichfeldt-Ærø ,  Thomas M. Knutsen ,  Hege Merethe Hagen ,  Lien My Diep ,  Gro Trondalen ,  Sigrun Halvorsen 2020
  • Spesialistutdanning i musikkterapi – trenger vi det? Hans Petter Solli ,  Brynjulf Stige ,  Gro Trondalen ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Christine Wilhelmsen 2020
  • Debattinnlegg: Den nærmeste utviklingssonen for musikkterapeutprofesjonen Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
  • Debattinnlegg: Spesialisering for musikkterapeuter? Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
  • Rundebord: Spesialistutdanning i musikkterapi-trenger vi det? Gro Trondalen ,  Hans Petter Solli ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Wilhelmsen Christine 2020
  • Opposisjon på keynote. Musikk og hjerne: et nevrovitenskapelig perspektiv v/Karsten Sprecht Gro Trondalen 2020
  • Survey of Ethical Practices in Training, Practice, and Research around the Globe. Poster. McFerran Katrina ,  Gro Trondalen 2020
  • Etableringshåndbok for musikkterapi i rus-og psykisk helsetjeneste Torhild Kielland ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
  • Utredning av muligheter for spesialistutdanning i musikkterapi Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
  • Music Therapy for Chronic Fatigue Following Epstein-Barr Virus Infection in Adolescents Gro Trondalen ,  Julie Mangersnes ,  Lars Ole Bonde ,  Sadaf Malik ,  Tarjei Tørre Asprusten ,  Linn Nilsen Rødevand ,  Maria Pedersen ,  Vegard Bruun Bratholm Wyller 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Gro er en del av