palliativ-musikkterapi.jpg

Musikkterapi for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon: et pilotprosjekt

Prosjektleder:
Gro Trondalen, Klinisk ansvarlig: Musikkterapeut Tone Leinebø Steinhardt (Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet)

Prosjektdeltagere:
Musikkterapeut Sofie Mortvedt (Oslo Universitetssykehus, Ullevål)

Periode:
2018 – 2020

Senter:
CREMAH

Type:
forskning

Tema:
Avansert hjemmesykehus palliasjon, Barn, Musikkterapi, Unge

Hva opplever foreldre og helsepersonell at musikkterapi kan bidra med for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon?

Forskning og klinisk erfaring viser at musikkterapi med barn og unge innen palliasjon kan gi symptomlindring, følelsesmessige bearbeiding og legge til rette for gode opplevelser.

Pilotprosjektet «Musikkterapi for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon» undersøker foreldre og helsepersonell (musikkterapeuter og sykepleier) sine erfaringer med musikkterapi for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon. Forskning og klinisk erfaring viser at musikkterapi i arbeid med barn og unge innen palliasjon kan bidra til symptomlindring og følelsesmessig bearbeidelse, kontroll og mestring, samt legge til rette for positive opplevelser.

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus; Ullevål og Rikshospitalet. Pasienter i aldersgruppen 0-16 år tilbys musikkterapi 1-5 ganger over en periode på 3 måneder. Studien har et kvalitativt design der datakildene er deltakende observasjon, logg, og et delvis strukturert intervju.

Forskningsspørsmålene er:

i) Hvordan opplever foreldre til syke barn musikkterapi i Avansert hjemmesykehus? og
ii) Hva mener helsepersonell at musikkterapi kan bidra med i Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon?

Studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og CREMAH ved Norges musikkhøgskole.

Prosjektleder

gro.trondalen.jpg

Gro Trondalen

Professor

MusikkterapiSist oppdatert: 22. august 2018