Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikkterapi for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon: et pilotprosjekt

Et barn ler og klapper i hendene. To voksne ser på barnet og smiler.

Hva opplever foreldre og helsepersonell at musikkterapi kan bidra med for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon?

Forskning og klinisk erfaring viser at musikkterapi med barn og unge innen palliasjon kan gi symptomlindring, følelsesmessige bearbeiding og legge til rette for gode opplevelser.

Pilotprosjektet «Musikkterapi for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon» undersøker foreldre og helsepersonell (musikkterapeuter og sykepleier) sine erfaringer med musikkterapi for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon. Forskning og klinisk erfaring viser at musikkterapi i arbeid med barn og unge innen palliasjon kan bidra til symptomlindring og følelsesmessig bearbeidelse, kontroll og mestring, samt legge til rette for positive opplevelser.

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus; Ullevål og Rikshospitalet. Pasienter i aldersgruppen 0-16 år tilbys musikkterapi 1-5 ganger over en periode på 3 måneder. Studien har et kvalitativt design der datakildene er deltakende observasjon, logg, og et delvis strukturert intervju.

Forskningsspørsmålene er:

i) Hvordan opplever foreldre til syke barn musikkterapi i Avansert hjemmesykehus? og
ii) Hva mener helsepersonell at musikkterapi kan bidra med i Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon?

Studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og CREMAH ved Norges musikkhøgskole.

Artikler relevante

Publisert: 22. aug. 2018 — Oppdatert: 20. feb. 2023