Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikalske livshistorier

"Musikalske livshistorier. Fortellinger om helseframbringende musisering" er et kvalitativt forskningsprosjekt. Prosjektet ønsker å synliggjøre hvordan musikk generelt har blitt en viktig del av folks hverdagsliv og måten musikk blir anvendt for å oppleve velvære og god livskvalitet.

Sammendrag

Prosjektdeltakerne har samlet inn musikalske livshistorier fra personer som kommer fra mange ulike miljøer, blant andre musikere, ungdom, personer som har hatt langtids sykefravær, personer med psykisk utviklingshemming, personer som har opplevd livskriser.

Materialet er samlet inn ved hjelp av ulike forskningsmetoder som intervju, fokusgrupper, observasjon, selvbiografier og dagbøker.

Dokumentasjon

Forskningen er publisert i boka Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking (2013). I alt 15 artikler er skrevet av deltakere fra åtte forskjellige land, blant annet Norge, Danmark, England, Tyskland og Australia.

Bokens redaktører er Lars Ole Bonde, Marie Strand Skånland, Gro Trondalen og Even Ruud.

Artikler relevante

Publisert: 9. feb. 2014 — Oppdatert: 8. jan. 2024