Musikalske livshistorier. Fortellinger om helseframbringende musisering

Prosjektleder:
Gro Trondalen, Even Ruud, Marie Strand Skånland, Lars Bonde

Periode:
2012 – 2013

Senter:
CREMAH

Type:
forskning

Tema:
Musikkterapi

"Musikalske livshistorier. Fortellinger om helseframbringende musisering" er et kvalitativt forskningsprosjekt. Prosjektet ønsker å synliggjøre hvordan musikk generelt har blitt en viktig del av folks hverdagsliv og måten musikk blir anvendt for å oppleve velvære og god livskvalitet.

Musikalske livshistorier fra personer som kommer fra mange ulike miljøer har vært samlet inn, blant andre musikere, ungdom, personer som har hatt langtids sykefravær, personer med psykisk utviklingshemming, personer som har opplevd livskriser.

Materialet er samlet inn ved hjelp av ulike forskningsmetoder som intervju, fokusgrupper, observasjon, selvbiografier og dagbøker.

Publikasjon

Forskningen er publisert i boka Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking (2013). I alt 15 artikler er skrevet av deltakere fra åtte forskjellige land, blant annet Norge, Danmark, England, Tyskland og Australia.

Deltakere

Fra Senter for musikk og helse var Lars Ole Bonde, Marie Strand Skånland, Gro Trondalen, Even Ruud og Karette Stensæth representert.

Prosjektleder

gro.trondalen.jpg

Gro Trondalen

Professor

Musikkterapi

even.ruud.jpg

Even Ruud

Professor emeritus

Musikkterapi

marie.s.skanland.jpg

Marie Strand Skånland

Universitetslektor
Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi


Sist oppdatert: 9. februar 2014