Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Marie Strand Skånland

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Prosjektkoordinering
 • Webarbeid
 • Skriveteknikk
 • Musikkpsykologi/Musikk og helse
 • Musikkvitenskap
 • Forskningsformidling (akademisk og populærvitenskapelig)

Marie Strand Skånland, ph.d., er koordinator for prosjekt med gjennomgang av vurderingsformer i alle emner ved Musikkhøgskolen 2016-2017.

Skånland har en doktorgrad innen feltet musikk og helse fra Norges musikkhøgskole (2012) og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (2007).

Publikasjoner

 • Det magiske i musikk Marie Skånland 2023
 • Social recovery through music therapy in FACT Marie Strand Skånland 2022
 • Nye utdanninger, nye muligheter? Marie Strand Skånland ,  Hege Bjørnestøl Beckmann 2022
 • Relationships and recovery in music therapy Marie Strand Skånland 2022
 • Music therapy and social recovery in flexible assertive community treatment Marie Strand Skånland 2022
 • Å føle seg dum. En tekst om å forske Marie Skånland 2022
 • Ungdom, musikk og oppvekst Marie Skånland ,  Hege Bjørnestøl Beckmann 2022
 • Musikk og helse - nytt studie Marie Strand Skånland 2021
 • Dilemmaer. Musikkterapi og sosial recovery. Marie Skånland 2021
 • Musikkterapi som relasjonell recovery Marie Skånland 2021
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Marie Strand Skånland er en del av