Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hekta på musikk

Monika Hekta på Musikk.png

CREMAH samlet i 2013 inn og publiserte sanger og brukerfortellinger fra en musikkgruppe ved en avgiftningsenhet for mennesker med rusutfordringer.

Mennesker med rusutfordringer har mange og viktige historier å fortelle. Dette erfarte musikkterapeut Monika Overå da hun etablerte et musikktilbud ved avgiftningsenheten ved Akershus sykehus (Ahus) i 2011.

Fordi det tidligere ikke er formidlet mye av brukeres erfaringer med et slikt tilbud, er det er viktig å samle og formidle brukeropplevelsene fra dette musikktilbudet. CREMAH har derfor publisert brukerfortellingene i et inspirasjonshefte som også inkluderer sanger brukerne selv har skrevet.

Opplysning og inspirasjon

Formålet med prosjektet var å opplyse om brukernes egne erfaringer med musikkterapi i rusbehandling og å inspirere til videre arbeid.

Inspirasjonsheftet beskriver brukernes erfaringer og videreformidler erfaringer fra musikkterapi i rusbehandling samtidig som det inspirerer til videre arbeid.

Inspirasjonsheftet er utgitt som en del av Skriftserien fra CREMAH. Bestill boka

Artikler relevante