Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

MUCH

Nordic Network for Research on Music, Culture and Health (MUCH) er et forskningsnettverk initiert av Norges musikkhøgskole med økonomisk støtte fra NordForsk. Prosjektet avsluttes i 2013.

Det siste tiåret har vi vært vitne til en økt interesse for feltet kultur og helse og humanistisk medisin, hvor ulike kunstformer har blitt brukt terapeutisk for å fremme helse.

Potensialet som ligger i slike kulturelle ressurser i helsearbeid er blitt anerkjent – offentlige rapporter, publikasjoner, nasjonale og internasjonale konferanser, nye utdanningsprogrammer og nye sentra for musikk, kultur og helse har funnet sted internasjonalt de siste årene. Dette kan forstås som en internasjonal tendens til å vurdere medisinske handlinger innenfor en større kulturell kontekst, der kulturelt engasjement og deltakelse blir ansett som en type helsefremmende aktivitet.

Nordic Network for Research on Music, Culture and Health samler forskere fra de nordiske landene for å dele kunnskap og erfaring, samt initiere og utvikle nye, felles forskningsprosjekter.

Styringsgruppen

 • Professor Even Ruud, Universitetet i Oslo/Norges musikkhøgskole.

 • Professor Brynjulf Stige, Griegakademiet, Universitet i Bergen.

 • Professor Gro Trondalen, Norges musikkhøgskole.

 • Førsteamanuensis Hanne Mette Ridder, Aalborg Universitet.

 • Førsteamanuensis Esa Ala-Rouna, Universitetet i Jyväskylä.

 • Professor Lars Lilliestam, Universitetet i Göteborg.


Formål

Formålet med nettverket er å samle forskere fra alle nordiske land for å samarbeide om forskning og utveksling av kunnskap innen feltet kultur, musikk og helse.

Følgende formål er blitt utarbeidet av styringsgruppen i MUCH (på engelsk):

 • Initiate and promote research in the field of music, culture and health.
 • Encourage interdisciplinary cooperation and research.
 • Work actively to influence funding authorities to establish programs for research in the area of music, culture and health – both nationally, in the Nordic countries and in the EU.
 • To cooperate in the elaboration of new research project by giving mutual assistance and promote cooperation in research projects.
 • Discuss research questions, theories and methodologies relevant to research in the area of music, culture and health.
 • Stimulate dissemination of knowledge in the area.

Aktiviteter

Konferanse mars 2011 på Olavsgaard: Music and Health: Generative mechanisms. Keynotes:

 • Professor Tia DeNora, Exeter University.

 • Professor Stephen Clift, Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health.

 • Professor Suzanne Hanser, Berklee College of Music.

Konferanse mars 2012 på Olavsgaard: Music, Emotion, and Health. Keynotes:

 • Professor Raymond MacDonald, Glasgow Caledonian University.

 • Professor Gary Ansdell, The Nordoff-Robbins Center, London.

 • Professor Patrik Juslin, Uppsala Universitet.

Konferanse mars 2013 på Olavsgaard: Music and Existential Health. Keynotes:

 • Professor Brian Abrams, Montclair State University.

 • Professor Marcel Zentner, The University of York.

 • Professor Ola Sigurdsson, Universitetet i Gøteborg.

Artikler relevante

Publisert: 17. nov. 2014 — Oppdatert: 11. jan. 2021