Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikere og helse

Forskningsprosjektet "Musikere og helse" er et kvalitativt forskningsprosjekt med fokus på tilrettelagt musikklytting som helseressurs for profesjonelle musikere og musikkstudenter

En utfordrende yrkeskarriere

Musikere har ulike oppgaver og funksjoner i samfunnet i dag. De utdannes på høyt nivå, er rekruttert blant de beste søkere og utdannets til en yrkeskarriere nasjonalt og internasjonalt. Musikeren utfordres i møte mellom musikkformidling og egenferdighet på instrumentet, og kravet om selvstendig og kritisk refleksjon i forhold til egen utøvelse av musikken i et yrke som brynes mot samfunnets behov. I tillegg kommer behovet og ønske om å lykkes i en yrkeskarriere. Slike mål stiller store krav til både musikkstudenter og utøvende musikere, som utfordres både psykisk og fysisk.

Lyttestasjoner

10 profesjonelle musikere og musikkstudenter fra ulike deler av verden får tilbud om 5 individuelle lyttesesjoner (GIM). Instrumentgruppene disse representerte var stryk, blås, streng og tangentinstrumenter. GIM kombinerer utvalgt klassisk musikk med avspenning, visualisering og samtale, og gir mulighet for lytteopplevelser på flere bevissthetsnivå. I GIM arbeider en med indre bilder, kroppsfornemmelser, følelser, tanker og minner som dukker opp under lytteopplevelsen. Imagery er det engelske ordet for disse indre opplevelsene.

Prosjektet er godkjent av Norsk Samfunnvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

Formål

Formålet med prosjektet er å se nærmere på hvorledes tilrettelagt musikklytting gjennom The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) kan fungere som helsebringende ressurs for profesjonelle musikere og musikkstudenter. Forskningsspørsmålene som fokuseres er: Hvilke helseressurser tar musikere/musikkstudenter i bruk for å

  1. tåle å stå på scenen
  2. jobbe som musikere
  3. utvikle seg som musikere og
  4. bearbeide livsforhold, slik at egne skapende krefter blir frigitt?

Publikasjoner

Trondalen, G. (2011). Musikere, identitet og helse. Musikklytting som identitetsstyrkende handling. In L. O. Bonde & K. Stensæth (Eds.), Musikk, helse og identitet (pp. 107-140). Oslo: Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH-publikasjoner 2011: 3. Norges musikkhøgskole. (link til biblioteket http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/172305/Trondalen_2011.pdf?sequence=1

Trondalen, G. (2013a) Musical Performance as Health Promotion: A musician's narrative. In L. O. Bonde, E. Ruud, M. S. Skånland & G. Trondalen (Eds.), Musical Life Stories. Narratives on health musicking (pp. 173-191). Oslo: Norwegian Academy of Music.

Trondalen, G. (2013b) Musicians. In L. Eyre (Ed.), Guidelines for Music Therapy Practice in Mental Health (pp. 840-872). Gilsum: Barcelona Publishers.

Trondalen, G. (2015). Resource-oriented Bonny Method og Guided Imagery and Music (R-oGIM) as a Health Resource for Musicians. Nordic Journal of Music Therapy, 205-240.
doi: 10.1080/08098131.2014.987804

Artikler relevante