Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sangkollektivet

Et digitalt, musikalsk fellesskap for å styrke sosial tilknytning og livskvalitet hos eldre

Om Sangkollektivet

Sangkollektivet er et digitalt, musikalsk fellesskap der mennesker møtes på nett ukentlig i ti uker for å dele musikk, historier of erfaringer med hverandre. Deltakerne får muligheten til bygge nye relasjoner med andre mennesker i tilsvarende livsfase, og prosjektet skal undersøke hvilken betydning et slikt fellesskap kan bety for eldre mennesker.

En del av POLYFON

Sangkollektivet er et forskningsprosjekt i regi av Norges musikkhøgskole med støtte fra Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi (gamut.no). Prosjektet ønsker å forstå om deltakelse i prosjektet kan bidra til å styrke sosial tilknytning og livskvalitet, samt redusere opplevelser av ensomhet, depresjon og sosial isolasjon blant deltakerne.

Artikler relevante

Publisert: 1. des. 2021 — Oppdatert: 16. mar. 2023